imatge decorativa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Segon trimestre del 2021

El 42,7% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al segon trimestre del 2021

A l'hora de contractar personal, més del 80% dels establiments valoren com a important l'experiència professional, les habilitats transversals, les socials i les cognitives

query_builder   30 juliol 2021 10:03

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Segon trimestre del 2021

El 42,7% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al segon trimestre del 2021

A l'hora de contractar personal, més del 80% dels establiments valoren com a important l'experiència professional, les habilitats transversals, les socials i les cognitives

Gràfic. Establiments afectats per la crisis sanitària

El 42,7% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària de la covid‑19 al segon trimestre del 2021, percentatge que suposa una reducció de 12,6 punts percentuals respecte al trimestre anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El sector de l’hostaleria és el que té major proporció d’establiments que es declaren afectats per la pandèmia (90,9%) i representa una disminució de només 2,5 punts respecte del trimestre anterior. En canvi, la construcció (25,1%) i la industria (37,0%) són els sectors menys afectats, seguits del comerç (45,9%) i de la resta de serveis (42,2%), i tots ells han vist reduït el nivell d’afectació amb valors propers al conjunt de Catalunya.

Els impactes que la covid-19 ha causat als establiments afectats han estat principalment: disminució de la facturació (77,3%); augment de la complexitat dels processos per motius de protecció, higiene o prevenció (67,6%); impacte sobre l’ocupació (45,5%) i suspensió d'algunes activitats, com ara les de més risc de contagi (45,0%).

En relació amb el trimestre anterior, la reducció d’establiments afectats és acompanyada d’una millora de la majoria d’indicadors relacionats amb l’impacte de la covid‑19 en aquests establiments, excepte .els que han tingut dificultat de disposar d’aprovisionaments (7,2 punts més) i els que han tingut problemes de liquiditat (1,4 punts).

El percentatge d’establiments que han tingut una disminució de la facturació al segon trimestre del 2021 a causa de la covid-19 supera el 80% en el sector de l’hostaleria (85,6%). D’altra banda, la construcció és el sector, amb el percentatge més baix, el 67,2%.

Pel que fa a la previsió de recuperació de la facturació, entre els establiments que l’han vist reduïda, un 44% no preveu recuperar-la abans d’un any, percentatge que representa una reducció de 5,9 punts en relació amb les previsions del primer trimestre del 2021. En el cas de l’hostaleria, aquesta reducció és de 27,3 punts i ha passat del 71,0% al primer trimestre al 43,7% al segon trimestre del 2021. D’altra banda, el 14,7% dels establiments veuen difícil recuperar el nivell habitual de facturació o creuen que no el recuperaran i hauran de tancar, i l’1,7% ja l’ha recuperat.

Contractació de nou personal

A l’hora de contractar nou personal, més del 80% dels establiments empresarials de Catalunya valoren com a molt o bastant important les competències transversals (treball en equip, iniciativa, autonomia, etc.) (88,6%); l’experiència professional en el lloc de treball (87,7%); les competències socials (integració en el grup de treball, intel·ligència emocional, etc.) (84,9%) i les competències cognitives (resolució de problemes, pensament crític, creativitat, etc.) (82,3%) .

La formació acadèmica especialitzada és valorada com a molt o bastant important pel 72,8% dels establiments. En canvi, altres competències curriculars estan menys valorades: els establiments que valoren bastant o molt les estades internacionals i el prestigi del centre d’estudis no arriben al 30%, mentre que només la meitat de les empreses donen importància al coneixement d’idiomes o a la realització de pràctiques en empreses, a l’hora de contractar nou personal.

La majoria d’establiments (53,8%) no ha tingut cap dificultat per contractar personal en els darrers 3 anys, el 29,2% declaren que han tingut dificultats, mentre que el 16,7% no han tingut la necessitat de contractar-ne. Per sectors d’activitat, les majors proporcions d’establiments que declaren dificultats es troben a la construcció i l’hostaleria, amb el 45,6% i 40,2%, respectivament, i la menor a la resta de serveis (23,9%).

Els principals motius que han dificultat la contractació han estat deguts a mancances dels candidats relacionades amb la formació específica i amb les competències necessàries, segons el que declaren gairebé 9 de cada 10 establiments afectats. D’altra banda però, hi ha més d’un 25% d’establiments que declaren com a motiu la no acceptació de l’horari o del salari per part del candidat.

Contractació de personal amb titulació universitària recent

Entre els establiments que han contractat personal en els darrers 3 anys, el 34,4% ha fet alguna contractació de persones amb titulació universitària obtinguda recentment. Aquest percentatge és molt diferent entre els sectors i es mou des del 27,7% del comerç fins al 49,0% en el cas de la indústria. També hi ha força diferència segons la grandària de l’establiment on aquest percentatge no arriba al 20% en el cas dels establiments de menys de 10 ocupats (un 18,6%), mentre que és un 45,1% en el cas dels establiments de 50 ocupats o més.

La satisfacció mitjana de les empreses que han contractat en els darrers 3 anys personal amb titulació universitària recent és de 7,4 punt sobre 10. Per sectors d’activitat, destaca el comerç amb una satisfacció mitjana de 7,9. A l’altre extrem, la construcció és l’únic sector amb una satisfacció mitjana per sota dels 7 punts (6,8).

Les habilitats o competències que més establiments consideren que haurien de millorar les persones contractades amb titulació universitària recent són: la formació pràctica o aplicada en l’àmbit de l’àrea de coneixement (72,1%), les competències cognitives (analitzar i resoldre problemes, prendre decisions, generar noves idees, etc.) (62,5%), les capacitats transversals com ara l’adaptació a noves situacions, el treball en equip, l’organització del treball o la responsabilitat i iniciativa (59,9%), i les habilitats directives com lideratge o negociació (54,7%). D’altra banda, les habilitats en què els establiments han declarat que les persones contractades amb titulació universitària recent tenen menys mancances són la formació teòrica en l’àmbit de l’àrea de coneixement (30,2%), les competències tecnològiques i digitals (37,5%), la gestió de la informació per buscar i analitzar informació de fonts diverses (39,0%) o la capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge (39,3%).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 246