plagues

El Govern aprova la convocatòria 2022 d'ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs), per un import de 1.900.000 d'euros

query_builder   7 setembre 2021 14:49

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la convocatòria 2022 d'ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs), per un import de 1.900.000 d'euros

L’assessorament en la Gestió Integrada de plagues i en la utilització de sistemes de lluita alternatius a la lluita química que promouen les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) esdevé un element imprescindible per la prevenció de plagues, malalties i males herbes, tenint en compte el medi ambient i la salut humana dins d’un context d’agricultura sostenible.

En aquest sentit les ADVs constitueixen una peça clau per assolir els reptes que ens marca el Pacte Verd europeu, amb les estratègies per restaurar la biodiversitat i “De la granja a la taula”  per a un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient, que insta a la reducció de l’ús dels productes fitosanitaris químics.  El coneixement i l’assessorament en Gestió Integrada de Plagues són la clau que permet a tots els actors de la cadena alimentaria fer que el control de plagues sigui sostenible. Els productors primaris tenen una necessitat particular de serveis d’assessorament objectius i fets a mida.

Les ADVs constitueixen una peça clau per assolir els reptes del Pacte Verd Europeu (Green Deal).

Les ADVs també representen un pilar imprescindible per desplegar els sistemes alternatius a la lluita química (captura masiva, confusió sexual, lluita biològica...) i  la digitalització de l’agricultura,  imprescindibles per assolir els objectius del Pacte verd europeu,  que requereixen un bon sistema d’assessorament tècnic de qualitat.

Així doncs, el foment de les ADVs és una de les prioritats del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en matèria de sanitat vegetal. L’especialització que requereix la protecció vegetal, amb la introducció constant de noves plagues foranies i la restricció europea d’ús dels productes fitosanitaris, necessita cada dia tècnics amb coneixements profunds i experiència contrastada sobre el territori. Actualment hi ha registrades 118 ADV  amb 177 tècnics que assessoren a prop de 23.000 agricultors.  

Les ADVs,  una eina imprescindible a Catalunya per assessorar i lluitar contra les plagues, malalties dels vegetals i males herbes.

Les ADVs col·laboren amb els Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Cimàtica en el  desplegament del Pla anual de vigilància de plagues, principalment  de  les considerades prioritàries i que requereixen un seguiment específic programat com el foc bacterià i el virus de la sharka dels fruiters, la flavescència daurada de la vinya, la Halyomorpha halys, la recent entra de la Diabrotica virgifera del blat de moro,  i també per les que, tot i no haver-se detectat a Catalunya, requereixen d’un estat d’alerta especial com els bacteris Xylella fastidiosa  o  l’HLB dels cítrics. També col·laboren amb les Estacions d’Avisos en el seguiment de les diferents plagues i malalties i esbrinar els moments més idonis dels tractaments fitosanitaris i en el seguiment i la lluita contra les noves plagues que, a causa de la globalització i el canvi climàtic, s’estan introduint al nostre territori.

Les ADVs participen en els assajos i activitats en comú que realitzen els SSTT i també  en col·laboració amb centres de recerca i el sector dins dels programes Fruit.Net i Horta.Net.