Pla de Govern Igualtat i Feminismes

Un pla de Govern per un país feminista i amb els fonaments posats en la garantia de drets humans

query_builder   21 setembre 2021 18:55

event_note Nota de premsa

Un pla de Govern per un país feminista i amb els fonaments posats en la garantia de drets humans

  • Igualtat i Feminismes garantirà la transversalitat de la perspectiva de gènere en l’acció de Govern, amb l'impuls, la coordinació, el co-disseny i l'acompanyament en l'elaboració i implementació de les polítiques d'igualtat a tots els departaments
  • Més recursos contra les violències masclistes, es reforçarà la xarxa d’atenció i recuperació integral a dones en situació de violència masclista
  • Es posarà en funcionament l’Oficina per la Igualtat de Tracte i no-Discriminació, que és l’instrument per a la implementació de la llei d’Igualtat de Tracte i no discriminació, pionera a tot l’Estat Espanyol
Pla de Govern Igualtat i Feminismes

El Govern ha presentat aquest matí les que seran les línies estratègiques d’aquesta legislatura desglossades en les accions dels diferents departaments. “La nostra acció de Govern tindrà com a objectiu una distribució justa i equitativa dels drets, les obligacions, les oportunitats i els recursos. Sense igualtat no hi ha llibertat individual ni col·lectiva” ha afirmat la consellera Tània Verge Mestre en referència al que seran les línies estratègiques que seguiran des del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Igualtat i Feminismes s’emplaça així a reconèixer el respecte a la diferència de totes les persones de Catalunya i a treballar per erradicar les desigualtats, les discriminacions i les violències que “són alhora causa i conseqüència dels sistemes d’opressió” afirma la consellera. Això es tradueix, en paraules de la mateixa consellera, en què “la nostra acció de Govern s’encaminarà a construir un país on pagui la pena viure, a garantir el dret de les persones a viure lliures de rols imposats i d’estereotips, lliures de violències”. L’objectiu del seu mandat serà el de la transformació feminista del país, per imperatiu democràtic, per a totes les administracions i poders públics.

 

Així serà la transformació feminista de Catalunya

Per assolir una equitat real, la conselleria d’Igualtat i feminismes seguirà dotant el país de les eines necessàries per fer-ho possible. S’elaborarà un avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, és garantirà la incorporació de la perspectiva de gènere interseccional a totes les polítiques, plans de recuperació i de rescat social del Govern i es reforçaran les polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral; amb programes d’acompanyament i plans d’ocupació específics i amb l’elaboració d’una estratègia nacional per la corresponsabilitat, la revalorització de les cures i la reorganització dels usos del temps.

 

Erradicació de les violències masclistes

L’erradicació de les violències contra les dones és per aquest Govern una qüestió de primer ordre. Igualtat i Feminismes reforçarà els serveis de la xarxa d’atenció i recuperació integral de les dones en situació de violència masclista. S’implementarà també un nou model d’abordatge de les violències sexuals que vetllarà per la garantia de no revictimització en les actuacions dels poders públics, al temps que es desenvoluparan les eines específiques per a l’abordatge de les violències en els àmbits educatiu, digital, obstètric i polític, tal com preveu la Llei 17/2020 de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 

L’aposta per la transversalitat de la perspectiva de gènere a tot el Govern

Igualtat i Feminismes vetllarà per l'impuls, la coordinació, el co-disseny o l'acompanyament en l'elaboració i la implementació de les polítiques d'igualtat de tots els departaments. “El nostre encàrrec va més enllà d’una acció concreta, treballarem per fer d’aquest govern un Govern feminista, en cooperació estreta amb tots els departaments. Hem vingut a sacsejar la Generalitat”, afirma la titular de la conselleria i n’afegeix “treballarem conjuntament en l’equitat menstrual, emmarcada en una estratègia nacional de drets sexuals i reproductius, i el desenvolupament de la coeducació en el conjunt del sistema educatiu, incloent l’educació afectivosexual”.

 

Igualtats, en plural: drets LGBTI+, dret a la no-discriminació i drets humans

Igualtat i Feminismes reforçarà la Xarxa SAI LGBTI+ amb personal especialitzat i elaborarà un avantprojecte de la Llei Trans* catalana que preveu que el dret a la lliure autodeterminació de gènere sigui efectiva en tots els àmbits de la vida de les persones.

L'aprovació de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació és un gran pas endavant, ja que permetrà una protecció per via administrativa davant les situacions de discriminació, una realitat encara massa present al nostre país. S’aprovarà el reglament sancionador antidiscriminatori d’aquesta llei i es posarà en marxa l’Oficina per la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació.

En la lluita contra qualsevol tipus de discriminació, des de la Conselleria s’impulsarà també l’avantprojecte de Llei contra el racisme, i es dissenyarà el Pla contra el racisme, l’antigitanisme, la islamofòbia i la xenofòbia.

Igualtat i Feminismes desenvoluparà accions de suport i acompanyament a les entitats que treballen en la defensa dels drets humans a Catalunya, incloent la defensa dels drets civils i polítics.