El Director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Jordi Martinoy, el Director de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, i el cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, durant la roda de premsa d'aquesta tarda.

Bombers de la Generalitat presenta un pla de millora i optimització de la Regió d'Emergències de Girona que preveu 120 noves places i 15M€ fins al 2025

query_builder   4 octubre 2021 19:18

event_note Nota de premsa

Bombers de la Generalitat presenta un pla de millora i optimització de la Regió d'Emergències de Girona que preveu 120 noves places i 15M€ fins al 2025

El Director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Jordi Martinoy, el Director de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, i el cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, durant la roda de premsa d'aquesta tarda.
El Director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Jordi Martinoy, el Director de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, i el cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, durant la roda de premsa d'aquesta tarda.
  • En base a indicadors tècnics, operatius i de seguretat, el pla reorganitza els recursos actuals i permetrà augmentar la dotació de 9 parcs de la Regió en una primera fase
  •  El pla millora les dotacions a Girona i Figueres, dels parcs amb autoescala, la capacitat de resposta operativa a l’Alt Empordà i a les zones turístiques de la costa gironina, a més de resoldre l’actual atomització territorial de parcs de bombers
  • S’incrementarà el personal diari de guàrdia a la Regió i la resposta operativa serà més concentrada, robusta i segura

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha iniciat un procés per reorganitzar els parcs de la Regió d’Emergències de Girona (REG) amb l’objectiu de donar una millor resposta operativa i dotar de més seguretat les actuacions dels bombers, entre d’altres objectius. Inicia ara la primera fase d’un procés que culminarà l’1 de gener, quan la nova distribució sigui efectiva. La segona fase es portarà a terme fins al 2025.

El nou pla de millora operativa es realitza en compliment del Projecte Bombers 2025, el qual preveu l’adequació de la plantilla i les dotacions del cos. En aquest sentit, fins al 2025 s’ha previst una inversió de 15M€ en infraestructures i vehicles de la Regió, a més del creixement de la plantilla en 118 nous efectius i l’increment de 9 bombers mínims de guàrdia, passant de 68 a 77.

En compliment del projecte Bombers 2025, la decisió neix després d’un ampli estudi que ha analitzat la cobertura isocrònica dels riscos del territori de tots els parcs de la REG i el nombre de serveis atesos per part de cadascun. Igualment, s’han estudiat a fons les necessitats de dimensionament de personal dels parcs de la REG, prioritzant l’augment de personal i vehicles en els parcs amb un major nombre de serveis i major zona de cobertura dels riscos.


Proposta de redistribució de la REG (primera fase)

La nova distribució operativa de la Regió, amb l’actual plantilla, permet la millora de la dotació de 9 parcs de bombers, actualment infradotats, donat el número d’habitants en el seu àmbit de cobertura i la quantitat i tipologia de serveis. Són els parcs de Girona, Figueres, Lloret de Mar, Palafrugell, Llançà, Olot, Roses, Santa Coloma de Farners i el parc de la Vall d’Aro.

El nou pla millora les dotacions dels dos parcs principals i amb més serveis diaris de la Regió: Girona i Figueres (amb 6 i 5 serveis diaris de mitjana), que ara passaran a tenir una dotació mínima de 8 bombers de guàrdia (Girona) i 6 (Figueres), incrementada en 2 i 1 bombers respectivament.

Igualment, millora també la resposta operativa a l’Alt Empordà amb l’augment de la dotació de guàrdia a Figueres, Llançà i Roses. Alhora, es reconvertirà el parc de la Jonquera a parc de bombers voluntaris. En aquest sentit cal destacar la previsió d’una nova convocatòria de bombers voluntaris, amb previsió de places per al parc de la Jonquera.

La resposta operativa dels Bombers de la Generalitat a les zones turístiques de la costa també millorarà; Llançà, Roses, Palafrugell, la Vall d’Aro, Palafrugell i Lloret de Mar incrementen la seva dotació de personal, complint així el que marca el projecte Bombers 2025 per als parcs d’aquesta tipologia, així com també els parcs d'Olot i Santa Coloma de Farners. Tots els parcs augmenten el nombre mínim de bombers en 1, exceptuant Palafrugell que l’augmenta en 2.

La redistribució dels recursos reforça els parcs amb vehicle autoescala, millorant la cobertura territorial a tota la Regió, atès que es podrà comptabilitzar la sortida d’aquest vehicle amb un segon vehicle d’extinció en aquests parcs.

D’altra banda, el personal professional dels parcs d’Hostalric, Calonge i la Jonquera, serà reassignat a d’altres parcs de la REG, mitjançant concursos restringits de trasllats que respectaran les condicions actuals d’origen de cada bomber.  Aquestes accions es realitzen un cop estudiades les respectives zones de cobertura, que se solapen amb la d’altres parcs (el cas de Calonge amb els parcs de Vall d’Aro i Palafrugell, i Hostalric amb els parcs de Sant Celoni i Maçanet).

Pel que fa als immobles, el parc de Calonge es destinarà a base del GRAE subaquàtic en episodis de risc, així com a suport a la Regió en àmbits logístics, mentre que el parc d’Hostalric es destinarà a pràctiques formatives.


Resposta operativa més robusta i concentrada

Amb el pas a aquest nou model, la REG redistribuirà la seva estructura, fins ara atomitzada (amb un alt nombre de parcs, molt petits i amb poca distància entre ells), i concentrarà les dotacions en menys parcs, però dotant-los de més personal i vehicles per afrontar amb més capacitat operativa i seguretat les emergències a les quals donen resposta.

Per donar una òptima resposta operativa a les emergències, sobretot a les grans emergències, és important que els parcs estratègics tinguin una dotació suficient com per destinar un vehicle a una primera emergència, i mantenir una dotació mínima operativa amb un altre vehicles pesant disponible. I això no és possible amb l’actual disgregació operativa del personal. Cal destacar, també, que un tren de sortida més potent redueix el risc que assumeixen els intervinents i condueix a una més ràpida i segura resolució de l’emergència.


La segona fase del projecte Bombers 2025 a la REG

A partir de l’1 de gener i fins al 2025, el Pla de Millora continuarà amb l’increment de 118 bombers, les incorporacions de les noves promocions previstes i l’augment de comandaments. D’aquesta forma, la REG arribarà als 570 bombers de dotació, augmentant el personal mínim de guàrdia a la regió en 9 bombers (de 68 a 77).

La plantilla dels bombers voluntaris de la REG també s’incrementarà amb la convocatòria actual en marxa, així com també amb les que la DGPEIS té previst convocar periòdicament.

En la mateixa línia, també està prevista una forta inversió en renovació de vehicles i en les instal·lacions del Cos de Bombers. En total, hi ha prevista una despesa de 15M€.

 

Inversions i increment de personal a la REG

 

Inversions a nivell de Catalunya

 

Inversions fetes 2018 - 2021 a la  REG

(primera fase)

 

Inversions previstes 2022 - 2025  a la REG

(segona fase)

92 BRPs

3.521.584,00 €

8 BRPS

6.162.772,00 €

14 BRPS

263 vehicles lleugers

2.745.273,76 €

39 vehicles lleugers

 

 

77 vehicles diversa tipologia

 

 *

5.825.329,97 €

15 vehicles urbans

89 vehicles transformació

 

 *

2.571.428,57 €

12 vehicles transformació

PEA obres majors

3.633.771,74 €

Figueres, Girona, Amer

 

**

Obres menors Girona

297.346,63 €

Diversos parcs

600.000,00 €

Diversos parcs

Substitució fibrociment

0,00 €

No s'ha començat acció

579.150,00 €

Diversos parcs

 

10.197.976,13 €

 

15.738.680,54 €

 

 

 * en procés de licitació

**  En previsió: la nova seu de la Regió; el nou parc de bombers a Lloret de Mar; la Vall d'Aro i Maçanet de la Selva,  i l’adequació d’espais als parcs de Banyoles, Roses i Torroella de Montgrí

 

 

2018

2021

01.01.2022

(primera fase)

2025

(fi segona fase)

Plantilla de bombers

417

452

452

570

Bombers mínims de guàrdia

66

66

68

77

 

Cerdanyola del Vallès, 4 d'octubre de 2021
19:00h