sostre despesa

El Govern aprova el sostre de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que es fixa en 29.326 milions d'euros

query_builder   5 octubre 2021 14:23

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el sostre de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que es fixa en 29.326 milions d'euros

  • Aquesta quantitat marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici

El Govern ha acordat avui fixar en 29.326 milions d’euros el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2022. Aquesta quantitat marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010).

El càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022, que inclou els imports de les bestretes del model de finançament comunicats pel Ministeri d’Hisenda i la compensació per la pèrdua de recursos que el canvi del Sistema Immediat d’Informació (SII) de l’IVA ha comportat per a les comunitats autònomes. Aquesta última xifra encara no ha estat comunicada oficialment i és per això que el departament d’Economia i Hisenda ha fet una estimació d’acord amb la informació disponible.

Cal recordar que, des que el Ministeri d’Hisenda va suspendre les regles fiscals a causa de la pandèmia, va establir uns marges de referència del dèficit, en lloc dels objectius de dèficit pròpiament dits. Així, en la reunió del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va tenir lloc el 28 de juliol, va fixar una taxa de referència del dèficit per a les comunitats autònomes del 0,6% del PIB. Aquesta taxa de referència és la que determina l’import del finançament del Fons de Liquiditat i la que s’utilitza per calcular el límit de despesa per al 2022.

El sostre de despesa fixat avui està subjecte a modificacions en els ingressos tributaris, increments o reduccions de les transferències de l’Estat destinades al finançament de les competències transferides, canvis en els ajustos SEC o qualsevol altra variació rellevant dels ingressos.