Render

La urbanització de la plaça Sant Domènec ressaltarà el conjunt monumental de Balaguer

query_builder   15 octubre 2021 11:00

event_note Nota de premsa

La urbanització de la plaça Sant Domènec ressaltarà el conjunt monumental de Balaguer

  • Es millorarà l’accés i es completarà la urbanització de la plaça realçant el conjunt monumental del convent i l’església de Sant Domènec

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha iniciat les obres d’urbanització de la plaça de Sant Domènec, al terme municipal de Balaguer. La intervenció completarà la urbanització d’aquest espai fent-lo més accessible i donant unitat a tot el conjunt monumental.

Les obres projectades tindran un cost de 115.000 euros (IVA inclòs) dels quals la Generalitat aportarà 48.000 euros i l’Ajuntament de Balaguer 67.000 euros. Es basen en un projecte de l’arquitecta Nuria Mesalles, dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Balaguer, i seran executades per l’empresa Inmobles Shoping 2016 SL.  en un termini de 5 mesos.

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, mitjançant l’INCASÒL que gestiona la seva execució i la Direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme que fa l’assistència tècnica, i l’Ajuntament de Balaguer són els promotors d’aquesta obra que s’inscriu en el protocol de l’1% cultural.  

Les obres donaran unitat cromàtica al conjunt

La plaça de Sant Domènec es troba dins els terrenys que havien format part del conjunt del convent de Sant Domènec, al marge oriental del riu Segre, a tocar el pont vell de Sant Miquel. L’espai queda delimitat per l’est amb la façana de l’església, pel sud amb el carrer d’Urgell, per l’oest amb l’avinguda del Comte Jaume d’Urgell i pel nord amb la terrassa de la residència d’avis i la façana del claustre. Aquests edificis, junt amb la creu de terme situada en l’àmbit de la intervenció, estan declarats com a Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN).

L’actuació consistirà en la urbanització i reforma de la plaça Sant Domènec per tal de millorar l’accessibilitat a aquest espai i als edificis contigus. Continuarà sent una plaça tova amb un passeig entre grans plataners i es faran intervencions puntuals per donar a l’espai una unitat amb la presència històrica dels edificis del conjunt monumental.

En el procés previst caldrà desconstruir alguns elements com el mobiliari urbà, la barana existent, les dues escales que donen accés des del carrer Urgell i les peces ceràmiques que es van posar en substitució del revestiment dels murs perimetrals. També s’adaptarà el nou nivell del paviment de sauló a la creu de terme.

Així s’actuarà unificant el revestiment dels murs existents que s’han construït en diverses èpoques i amb materials diferents. Aquests murs es revestiran amb uns panells de malla electrosoldada reomplerta de pedres i els murs nous seran de gabions, amb aquest mateix tipus de malla, i duran incorporats l’enllumenat puntual i la barana. També es col·locarà un banc de gabions a l’entrada de la porta del claustre i es renovarà el mobiliari urbà.

La platina que marca l’antiga traça de la façana de Sant Domènec es canviarà per una franja mitjançant un paviment de llambordes de pedra, igual que l’existent. D’aquesta forma s’entendrà millor l’espai resultant i la façana de l’església a la vegada que s’elimina un perill de caiguda atès que a vegades passa desapercebut i podia resultar un perill per als usuaris.

1  

Imatges

Render

Render 6363

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 603