codi etic

El Govern es dota d'un codi ètic que defineix els valors que han de guiar l'actuació dels servidors públics

query_builder   26 octubre 2021 17:07

event_note Nota de premsa

El Govern es dota d'un codi ètic que defineix els valors que han de guiar l'actuació dels servidors públics

  • El codi estableix un marc ètic, general i transversal, per a totes les administracions i organitzacions que presten serveis públics a Catalunya
  • S’ha elaborat de forma col·legiada, a partir de la proposta d’un Comitè d’experts, i s’ha sotmès a un procés de participació ciutadana

El Govern ha aprovat l’adopció del Codi ètic del servei públic a Catalunya, que assenyala els valors i els principis que han d’orientar l’actuació dels servidors públics en l’exercici de les seves funcions. El Codi pretén, així, contribuir a impulsar la millora de la qualitat democràtica i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions.

S’adreça al conjunt de persones les tasques de les quals són atendre i satisfer les necessitats d’interès general, i és aplicable als membres del Govern de la Generalitat, alts càrrecs, personal directiu i treballadors de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Com a codi ètic defineix principis i valors, però no conductes concretes. En aquest sentit, aspira a ser un marc ètic comú, el més general i transversal possible, per a totes les administracions i organitzacions que presten serveis públics a Catalunya, compatible amb els codis ètics i de conducta d’àmbits específics ja existents o que es puguin desenvolupar en el futur.

L’Acord de Govern aprovat avui preveu l’elaboració d’un pla d’acció per al desplegament del Codi ètic a la Generalitat en el termini de sis mesos i el lliurament del document al Parlament de Catalunya perquè les administracions locals, les universitats i altres institucions i entitats puguin adoptar-lo a través dels seus propis procediments. Alhora, el Govern es compromet a promoure’n l’adhesió de les organitzacions privades que presten serveis públics per compte de l’Administració.

El Codi ètic és un element clau de les polítiques d’integritat del Govern de la Generalitat, alineat amb els objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i forma part de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.

Elaboració col·legiada i participativa

El Codi respon al mandat que el Parlament de Catalunya va fer al Govern de la Generalitat l’octubre de 2016. El procés d’elaboració del document s’ha fet de forma col·legiada, preservant els principis de consens, consulta i participació oberta a la ciutadania. 

El Govern va aprovar l’octubre de 2016 la creació d’un comitè independent amb l’encàrrec de redactar-lo. El Comitè, presidit pel professor Àngel Castiñeira i adscrit a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, està format per persones expertes en l'àmbit de l'ètica i la integritat públiques, així com per representants de les diverses administracions públiques de Catalunya, universitats i entitats, i dels agents socials. Els membres del comitè han treballat de manera desinteressada.

El Comitè va elaborar una primera versió del Codi, per a la qual es va sol·licitar la revisió d’entitats i persones referents en matèria d’ètica. El text resultant es va sotmetre a un procés participatiu obert a la ciutadania durant el mes de maig de 2020. El Comitè va considerar les aportacions i va redactar una versió definitiva i consensuada del Codi que es va presentar al Govern per a la seva adopció.

Principis i valors

El Codi ètic del servei públic a Catalunya es divideix en quatre parts, que tracten la qüestió dels valors des de perspectives diferents:

  • Valors inherents al servei públic, que fan referència a allò que caracteritza el servei públic i allò que l’ha de fer distintiu a Catalunya, com ara la responsabilitat envers el bé comú, la centralitat de les persones i l’objectivitat i imparcialitat, entre altres.
  • Valors relacionats amb l’actuació dels servidors públics, amb tres valors essencials: vocació de servei, professionalitat i confiança pública.
  • Valors vinculats a les dimensions relacionals dels servidors públics, que fan referència a la relació i el tracte amb les persones, i a les relacions dins i fora de la mateixa organització, amb els responsables polítics, amb els grups d’interès o amb els mitjans de comunicació, per exemple.
  • Valors de les organitzacions responsables del servei públic, que assenyalen què cal tenir en compte per bastir unes bones cultures organitzatives.