DAAC

El sector pesquer i aqüícola català rebrà 75 milions d'euros procedents de fons europeus i de la Generalitat en el període 2021-2027

query_builder   9 novembre 2021 14:55

event_note Nota de premsa

El sector pesquer i aqüícola català rebrà 75 milions d'euros procedents de fons europeus i de la Generalitat en el període 2021-2027

S’espera que aquesta dotació dinamitzi inversions per un valor de gairebé 110 milions d’euros

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible explicarà divendres al sector la distribució d’aquests fons

Embarcació pesquera
El sector pesquer i aqüícola rebrà prop de 78 milions d'euros provinents de fons europeus i de la Generalitat

El repartiment del Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura (FEMPA) en el període 2021-2027 aprovat per la Conferència Sectorial de Pesca preveu una dotació per a Catalunya de 52,5 milions d’euros. A aquest import, cal sumar-hi una aportació de la Generalitat de Catalunya de 22,5 milions d’euros. S’espera que el conjunt d’aquests fons dinamitzi inversions per un valor aproximat de 110 milions d’euros.

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, presentarà telemàticament, el 12 de novembre vinent, d’11.30 a 12.30 h, la distribució d’aquests fons.

Satisfacció pel repartiment

En relació amb els 52,5 milions procedents d’Europa, Catalunya rebrà un import inicial de 34,61 milions d’euros que s’incrementarà amb una dotació de 13,96 milions d’euros per fer front a les ajudes a la paralització temporal de les embarcacions pesqueres. A més, Catalunya incorpora una aportació extraordinària de 3,95 milions d’euros més, cosa que suposa un increment del 10% respecte de la dotació inicial, en reconeixement a l’esforç realitzat en l’anterior pla financer del fons. Aquesta dotació extraordinària vol reconèixer la cultura del compliment com a element imprescindible en la gestió dels fons europeus. 

A més, Catalunya rebrà 3,15 milions d’euros per a assistència tècnica del FEMPA.

La Generalitat mostra satisfacció pel repartiment final del fons europeu, tot i que defensava una proposta de repartiment més ajustada a la capacitat real de les diferents comunitats.

S’ha acordat també implementar un mecanisme de flexibilitat mitjançant el qual les comunitats autònomes que tinguin capacitat d’execució puguin optar a incrementar el seu pla financer amb el pressupost no executat per altres comunitats.

El Fons Europeu contribuirà a l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PCP) i de la Política Marítima (PMI) de la Unió i a la consecució dels objectius mediambientals i de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

El Fons s’estructura en 4 prioritats, 8 objectius específics i 30 tipologies d’activitat.

El pla financer provisional per a Catalunya destinarà:

 1. El 51% a fomentar la pesca sostenible i la recuperació i conservació dels recursos biològics aquàtics.
 2. El 22% a fomentar les activitats sostenibles d’aqüicultura i a la transformació i comercialització de productes de la pesca i l’aqüicultura, per contribuir així a la seguretat alimentària a la Unió.
 3. El 26% a permetre una Economia Blava sostenible a les zones costaneres, insulars i interiors, i a fomentar el desenvolupament de les comunitats pesqueres i aqüícoles mitjançant la implementació de Grups d’Acció Local de Pesca a tot el litoral pesquer.
 4. L’1% a reforçar la governança internacional dels oceans i permetre que els mars i oceans siguin segurs, protegits i nets i estiguin gestionats de manera sostenible.

El desplegament del fons apel·la a tots els agents de la cadena de valor dels productes pesquers i de l’Economia Blava del país, i incentivarà actuacions com ara:

 • Descarbonització del sector primari, la comercialització i la indústria
 • Inversions a bord per millorar la seguretat, les condicions de treball i el valor afegit dels productes
 • Diversificació de l’activitat pesquera i aqüícola
 • Formació
 • Relleu generacional
 • Cogestió
 • Protecció de recursos pesquers, hàbitats i xarxa Natura 2000
 • Millora de la comercialització
 • Col·laboració entre científics i sector primari
 • Desenvolupament de les Estratègies Local Participatives del GALP per enfortir l’Economia Blava dels municipis pesquers
 • Inversions en ports i llotges
 • Lluita contra els residus marins
 • Constitució i funcionament d’organitzacions de productors
 • Inversions en la comercialització i transformació dels productes pesquers
 • Vedes i compensacions al sector pesquer
 • Assessorament a iniciatives empresarials dels operadors de la cadena de valor
 • Promoció del peix de llotja
 • Promoció del consum de peix
 • Digitalització del sector

Aquesta dotació contribuirà també a consolidar actuacions de l’Administració catalana entre altres àmbits com ara:

 • Recollida de dades pesqueres i d’oceanografia operacional mitjançant l’ICATMAR
 • Inversions en control i inspecció per modernitzar i enfortir la vigilància
 • Actuacions de protecció, recuperació i conservació de recursos pesquers, hàbitats i xarxa Natura 2000
 • Inversions en ports pesquers

L’execució del FEMPA a Catalunya és una eina d’implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya i per tant esdevindrà un dels instruments financers de l’Agenda marítima del país.