Parc Natural dels Ports

El Parc Natural dels Ports ultima el dossier de candidatura a la Carta Europea de Turisme Sostenible

query_builder   30 novembre 2021 11:00

event_note Nota de premsa

El Parc Natural dels Ports ultima el dossier de candidatura a la Carta Europea de Turisme Sostenible

 • El fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural valida el pla d’acció per als propers cinc anys
 • El dossier de candidatura es lliurarà a la federació EUROPARC abans del final de 2021
Parc Natural dels Ports

Des que, al febrer de 2021, es constituís el fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Parc Natural dels Ports, s’ha treballat intensament per establir els canals de comunicació i de participació que han permès l’elaboració consensuada dels documents clau d’aquest procés. Al juny, el fòrum permanent va validar la diagnosi, a partir de la qual es va dissenyar l’estratègia, també validada pel fòrum abans de l’estiu.

Pla per implementar la CETS

Aquest dilluns ha tingut lloc la quarta reunió del fòrum permanent per exposar i validar el pla d’acció. Els membres del fòrum van rebre l’esborrany amb antelació per poder fer-hi aportacions i esmenes, que han estat incorporades al document final. En aquesta sessió telemàtica s’ha explicat la feina feta i s’ha presentat el pla d’acció que, igual que la diagnosi i l’estratègia, és fruit del treball col·laboratiu de tots els agents implicats, dels membres del fòrum permanent, de les comissions sectorials i del grup de treball.

En la trobada han intervingut Francesc Gas, president de la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports; Enric Adell, diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona; i Jesús Gómez, director del Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a les Terres de l'Ebre. Ha fet la cloenda Josep Forasté, diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona. Tots quatre han coincidit a agrair la feina feta i remarcar que la CETS esdevindrà un instrument útil per al desenvolupament sostenible als pobles del Parc i al seu àmbit d’influència, vetllant per una activitat turística respectuosa amb el paisatge, amb la gent i amb l’entorn natural. De tot aquest procés participatiu, han destacat especialment la funció impulsora de la cogovernança com la millor manera de reeixir en aquelles polítiques plantejades a escala territorial. Com a representants de cada una de les institucions han reiterat el suport a la carta i han encoratjat a treballar-hi amb il·lusió, aportant idees i solucions per un futur millor.

Millorar l’experiència ecoturística

Els membres del fòrum assistents han validat el Pla d’acció 2022-2026 per a la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural dels Ports. Amb el document, aquest espai natural avança un pas més cap al tancament del dossier que s’ha de presentar a la federació EUROPARC abans de final d'any. La revisió de la candidatura, prevista durant el primer semestre de 2022, inclou la visita d'una persona avaluadora d'EUROPARC.

 El pla d’acció consta de 43 accions, estructurades sota cinc línies estratègiques (LE), que atenen als principis de sostenibilitat que marca la CETS, d’acord amb la visió estratègica i els objectius operatius definits per als propers cinc anys.

 • LE1. Coordinació i reforç de la col·laboració entre els agents implicats en el desenvolupament turístic del territori sobre la base de la CETS.
  3 objectius operatius, 7 accions.
 • LE2. Conservació i valoració dels recursos naturals i culturals del territori i promoció d'una gestió protectora del medi i una millora de la qualitat de vida.
  4 objectius operatius, 10 accions.
 • LE3. Millora de la qualitat de l’experiència turística oferta als visitants.
  5 objectius operatius, 8 accions.
 • LE4. Promoció del desenvolupament econòmic fent valer els  recursos locals. 4 objectius operatius, 17 accions.
 • LE5. Comunicació i difusió. 1 objectiu operatiu i 1 acció.

Aquesta planificació estratègica esdevindrà el full de ruta i marc de referència del compromís adquirit pels agents locals, entitats públiques i privades i per altres implicats en el desenvolupament turístic i en la conservació dels recursos del territori. Facilitarà la coordinació entre les parts, la cooperació institucional i l'optimització d'esforços i recursos econòmics en la gestió sostenible del Parc Natural dels Ports i la seva àrea d'influència socioeconòmica.

Diferents entitats i institucions s’han implicat especialment, assumint rols de coordinació o de finançament per a algunes de les accions. Són, per exemple, la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal de la Terra Alta, el Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre, l’Associació de Guies de Natura de les Terres de l’Ebre, l’Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (IEPAAC) i l'Associació d'Artesans de les Terres de l'Ebre.

Espais de participació oberts

Al fòrum permanent hi ha 130 persones inscrites, de les quals 30 participen en alguna de les comissions sectorials. A més, també hi ha un grup de treball, format per 24 representants de les diferents administracions i agents implicats. Al llarg de 2021, s’han celebrat cinc reunions del grup de treball, quatre de les comissions sectorials i quatre del fòrum permanent. S’han rebut més de cent respostes a set qüestionaris diferents, s’han fet més de trenta-cinc entrevistes personals i s’han atès i resolt multitud de consultes puntuals.

Un cop superada l’avaluació per part d’EUROPARC, i d’acord amb el calendari que estableix el mateix pla, es reprendrà l’activitat participativa i coordinada amb els agents implicats per tal d’impulsar les diferents accions. D’aquesta manera, segueixen oberts al web del Parc els formularis d’inscripció al fòrum permanent i a les comissions sectorials, i se seguirà informant periòdicament totes les persones inscrites, mitjançant el Butlletí de la CETS del PNPorts.

La Carta Europea de Turisme Sostenible és una línia d’acció del Parc Natural dels Ports, aprovada per la Junta Rectora del Parc, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de la Diputació de Tarragona.

2  

Imatges

Foto 1. Sessió de treball

Foto 1. Sessió de treball 3449

Foto 2

Foto 2 3019