Miniatura

El Departament d'Acció Climàtica fa efectiu el 95% dels imports dels ajuts directes dissociats de la PAC 2021 per 211 M €

query_builder   3 desembre 2021 12:04

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica fa efectiu el 95% dels imports dels ajuts directes dissociats de la PAC 2021 per 211 M €

En concret, corresponen als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, i els ajuts del règim de petits agricultors

Catalunya és la primera comunitat autònoma que paga el 95% de l’ajut el primer dia hàbil a la pràctica totalitat dels expedients
Foto web NP Ajuts directes associats

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya fa efectiu, avui, el pagament de 211 milions d’euros dels ajuts directes dissociats de la Política Agrària Comuna (PAC) sol·licitats aquest any 2021 a través de la DUN – Declaració única.

Així, un total de 31.995 beneficiaris rebran el 95% de l’import dels ajuts directes dissociats de la PAC que van sol·licitar: Pagament bàsic, Pagament verd o greening, i complement a joves, per un import global de 206.727.003 euros. Mentre que 6.557 beneficiaris rebran el 100% de l’ajut sol·licitat del règim de petit agricultor per un import global de 4.421.144 euros.

Els ajuts directes són els principals ajuts de la PAC gestionats pel Departament quant a volum econòmic i a beneficiaris finals, i representen més del 70% dels fons de la PAC gestionats a Catalunya.

Tots els beneficiaris tindran a disposició la resolució del pagament en l’aplicació DUNweb a partir del 14 de desembre de 2021.

Les dades resumides corresponents a aquest pagament són:

Ajut

Import (euros)

Beneficiaris

Pagament bàsic

134.886.214

31.995

Pagament verd o greening

69.235.154

31.995

Complement a joves

2.605.635

942

Règim petits agricultors

4.421.144

6.557

 

211.148.147

38.552

Un any més ha estat clau i estratègic disposar d’uns mitjans tecnològics propis de declaració i tramitació. L’allargament del termini per a realitzar la sol·licitud dels ajuts va permetre poder presentar totes les sol·licituds previstes per a aquest any 2021 sense dificultats.

La pròpia DUN, i les Entitats Col·laboradores, han estat, una cop més, elements essencials en la tramitació de la sol·licitud dels ajuts. El suport als pagesos i ramaders, així com les eines per a reduir el nombre d’errors en les declaracions han estat molt importants per a tenir una campanya sense incidències.

Amb les mesures impulsades per a la simplificació de la gestió dels controls de les sol·licituds (aportació de documentació per mitjans telemàtics, controls per monitoratge mitjançant imatges de satèl·lit Sentinel 2, utilització de l’aplicació FotoDUN), i l’esforç i feina duta a terme per les Entitats Col·laboradores i tot el personal del Departament (Oficines Comarcals, Serveis Territorials, i Serveis Centrals), s’ha aconseguit poder pagar el primer dia hàbil que permet la reglamentació el 95 % de l’import dels ajuts directes dissociats al 99,8 % de les sol·licituds presentades durant aquesta campanya 2021.

Catalunya és la primera comunitat autònoma que paga el 95% de l’ajut el primer dia hàbil a la pràctica totalitat dels expedients. El 5% restant de l’import dels ajuts directes dissociats es pagarà el primer semestre de 2022 un cop s’analitzi els límits pressupostaris. A partir de finals de gener de 2022 es preveu començar a fer els pagaments dels ajuts associats agrícoles i ramaders per un import global de 28 M€.

Els ajuts directes formen part de l’anomenat primer pilar dels ajuts de la PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i el seu pressupost anual disponible a l’estat espanyol és de més de 4.800 M€, dels quals a Catalunya se’n gestionen aproximadament 265 M€.

La PAC té com a objectiu millorar el nivell de vida als 22 milions d'agricultors i treballadors agrícoles europeus, així com un proveïment d'aliments estable, variat, i segur als 500 milions de ciutadans d’Europa. Dins de la PAC, els ajuts directes es destinen a estabilitzar la renda agrícola per a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de l’agricultura europea, objectiu de la política comuna dels 27 països de la UE. El rigorós sistema de control i la contribució d’aquests ajuts a donar resposta, entre altres, als objectius mediambientals de la PAC, legitimen la seva percepció per part dels agricultors i ramaders

Així, aquests ajuts estan destinats directament als pagesos i ramaders catalans per la seva activitat de manteniment de les superfícies de conreu complint les bones pràctiques agràries i mediambientals, i els requisits legals de gestió en matèria de medi ambient, salut pública, sanitat animal, i vegetal. S’ha de tenir en compte que el manteniment dels recursos naturals i productius, el maneig dels animals en condicions sanitàries i de benestar, i la garantia per als consumidors d’assegurar la traçabilitat dels productes agraris al llarg de tota la cadena alimentaria, té un cost, i aquests ajuts directes de la PAC compensen en part aquest cost de produir aliments segurs.

A Catalunya es redueix el nombre de beneficiaris dels ajuts directes sense disminuir la superfície de conreu, evidenciant una contínua professionalització del sector. És important seguir donant suport per a fixar població al territori per al manteniment de l’entorn rural i evitar el risc d’abandonament de l’activitat agrària.

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/211203_not_pagament_ajuts_directes_dissociats_2021