sanitat vegetal

El Departament d'Acció Climàtica destinarà 2 M€ l'any vinent en matèria de sanitat vegetal

query_builder   22 desembre 2021 13:21

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica destinarà 2 M€ l'any vinent en matèria de sanitat vegetal

camps

Els ajuts serviran també per donar suport econòmic directe a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que són una peça clau per assolir els reptes del Pacte verd europeu

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural manté el seu compromís de fomentar la sanitat vegetal i les actuals 120 Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que considera entitats indispensables en la gestió de la sanitat vegetal del país. Per a l’any 2022, amb un increment de 100.000 euros respecte d’enguany, ha obert ja una línia d’ajuts al sector agrícola per facilitar l’assessorament tècnic als agricultors i viveristes en la gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la prevenció i lluita contra les plagues, les malalties i les males herbes. 

Els ajuts serviran també per donar suport econòmic directe a aquelles Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) que col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal en les campanyes oficials de prospecció de plagues i en assaigs per millorar i implementar tècniques alternatives a l’ús de plaguicides químics.

L’assessorament en la Gestió Integrada de Plagues i en la utilització de sistemes de lluita alternatius a la lluita química que promouen les ADV esdevé un element imprescindible per a la prevenció de plagues, malalties i males herbes, tenint en compte el medi ambient i la salut humana dins d’un context d’agricultura sostenible.

 

Les ADV constitueixen una peça clau per assolir els reptes del Pacte verd europeu (Green Deal)

Les ADV constitueixen una peça clau per assolir els reptes que marca el Pacte verd europeu, amb les estratègies per restaurar la biodiversitat i ‘De la granja a taula’ per a un sistema alimentari just, saludable i respectuós envers el medi ambient, que insta a la reducció de l’ús dels productes fitosanitaris químics. El coneixement i l’assessorament en Gestió Integrada de Plagues són la clau que permet a tots els actors de la cadena alimentària fer que el control de plagues sigui sostenible. Els productors primaris tenen una necessitat particular de serveis d’assessorament objectius i fets a mida.

Les ADV també representen un pilar imprescindible per desplegar els sistemes alternatius a la lluita química (captura massiva, confusió sexual, lluita biològica...), i la digitalització de l’agricultura, imprescindibles per assolir els objectius del Pacte verd europeu, que requereixen un bon sistema d’assessorament tècnic de qualitat.

Així, el foment de les ADV és una de les prioritats del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en matèria de sanitat vegetal. L’especialització que requereix la protecció vegetal, amb la introducció constant de noves plagues foranes i la restricció europea d’ús dels productes fitosanitaris, necessita cada dia tècnics amb coneixements profunds i experiència contrastada sobre el territori. Actualment, hi ha registrades 118 ADV amb 177 tècnics que assessoren prop de 23.000 agricultors. 

Bernat marbrejat

Les ADV, una eina imprescindible a Catalunya per assessorar i lluitar contra les plagues, malalties dels vegetals i males herbes

Les ADV col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica en el desplegament del Pla anual de vigilància de plagues, principalment de les considerades prioritàries, que requereixen un seguiment específic programat com el foc bacterià i el virus de la sharka dels fruiters; la flavescència daurada de la vinya; el bernat marbrejat (Halyomorpha halys), i la recent entrada de la Diabrotica virgifera del blat de moro. També les plagues que, tot i no haver-se detectat a Catalunya, requereixen un estat d’alerta especial com els bacteris Xylella fastidiosa o el Greening (Huanglongbing), un bacteri que ataca greument els cítrics i que encara no és present a la península. També col·laboren amb les Estacions d’Avisos en el seguiment de les diferents plagues i malalties, i esbrinar els moments més idonis per als tractaments fitosanitaris, i en el seguiment i la lluita contra les noves plagues que, a causa de la globalització i el canvi climàtic, s’estan introduint al nostre territori.

 

Formació constant, bàsica per a una sanitat vegetal especialitzada

El suport i el foment a les ADV és una de les prioritats del Departament en matèria de sanitat vegetal. La feina especialitzada que requereix la sanitat vegetal necessita coneixements tècnics profunds i experiència contrastada, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp, que permet un acostament molt proper als problemes reals dels conreus i una gestió directa en l’explotació.

Aquesta tasca, el personal tècnic de les ADV la duu a terme de manera molt satisfactòria en estreta col·laboració amb el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A més de l’alta especialització, la situació constantment canviant de la sanitat vegetal, amb l’entrada en el territori de noves plagues, malalties i males herbes a causa de la globalització i el canvi climàtic, i la reducció per part de la UE dels productes fitosanitaris que es poden utilitzar per combatre-les, fan necessaris un major suport al personal tècnic i la permanent actualització dels seus coneixements adaptats a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.

Les entitats que vulguin ser reconegudes com a agrupació de defensa vegetal i donar-se d’alta al registre corresponent trobaran tota la informació necessària en el portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

 

1  

Imatges

Foto conreu

Foto conreu 666