.

CONSUM

Les reclamacions al sector elèctric augmenten un 59% el 2021

query_builder   29 desembre 2021 09:44

event_note Nota de premsa

CONSUM

Les reclamacions al sector elèctric augmenten un 59% el 2021

  • L’Agència Catalana del Consum ha gestionat, enguany, 2.573 reclamacions sobre el servei de subministrament de llum, respecte de les 1.614 gestionades durant el 2020
  • El 61% de les reclamacions rebudes són per desacords relacionats amb els imports facturats, el 16% per controvèrsies relacionades amb les condicions del contracte i gairebé el 5% per problemes relacionats amb la prestació correcta del servei
  • L’ACC manté obertes les actuacions de control a les empreses comercialitzadores de llum per verificar si informen de manera correcta i transparent dels preus, les tarifes i de qualsevol modificació contractual; a més duu a terme campanyes informatives sobre el contingut de la factura de la llum amb l’objectiu que la ciutadania estigui ben informada i faci valdre els seus drets

Les reclamacions relacionades amb el sector elèctric que ha gestionat enguany l’Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d’Empresa i Treball, han augmentat un 59,4% respecte l’any anterior. Durant el 2021, l’ACC ha rebut 2.573 reclamacions, respecte de les 1.614 gestionades durant tot l’any passat.

Pel que fa als motius que han generat més reclamacions, el 61,4% tenen a veure amb desacords amb els imports facturats –inclosos els casos de períodes no facturats i la dificultat posterior de fraccionar-ne el pagament–; el 15,9% han estat sobre controvèrsies relacionades amb les condicions del contracte i el 4,6% amb problemes relacionats amb la prestació correcta del servei.

Quant a la resolució de les reclamacions per mitjà de la mediació i l’arbitratge de consum –vies alternatives i extrajudicials de resolució de conflictes, voluntàries i gratuïtes–, fins al moment l’ACC ha resolt el 43,36% de les reclamacions d’aquest any.  Del total de reclamacions gestionades el 2020, l’Agència va resoldre gairebé el 53%  de les reclamacions per mitjà d’acord de mediació o bé per laude arbitral.

El director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias i Grau, destaca que després de l’entrada en vigor de les noves tarifes de la llum i els canvis en la factura, “des de l’Agència vam encetar una campanya especifica per donar eines a la ciutadania per entendre la factura i posar a la seva disposició els nostres serveis per resoldre consultes i reclamacions, així com valorar possibles irregularitats en l’aplicació dels preus”. Sutrias afegeix que durant el 2021 “l’Agència ha atès prop de 4.000 consultes sobre el subministrament d’electricitat, la meitat de les quals amb relació a la facturació o el cobrament del servei”.

Augment de les reclamacions sobre el subministrament elèctric en tot el territori

Per territoris, enguany a la demarcació de Lleida s’han gestionat 233 reclamacions sobre el sector elèctric –respecte de les 106 del 2020–, de les quals el 61,8% fan referència a problemes de facturació o cobrament, el 12,4% a les condicions contractuals i el 4,7% a la disconformitat amb el preu o la tarifa aplicats.

A la demarcació de Tarragona, les reclamacions relatives al sector elèctric gestionades el 2021 són 433 –el 2020 en van ser 223–, i el 61,9% tenen a veure amb incidències en la facturació o cobrament, el 19,4% amb les condicions contractuals i  un 3,9% amb el servei postvenda.

A les Terres de l’Ebre, els consumidors han presentat 211 reclamacions sobre el subministrament de llum –101 reclamacions l’any anterior–, i el motiu principal també té a veure amb desacords amb la facturació o el cobrament del servei (65,9% de les reclamacions), seguit amb molta diferència per les controvèrsies relacionades amb les condicions contractuals (13,3%) i amb la mala prestació del servei (4,7%).

A la demarcació de Girona, enguany s’han gestionat 352 reclamacions per incidències en el servei de subministrament de la llum –respecte de les 286 del 2020–, el 65,2% de les quals sobre controvèrsies en la facturació o cobrament, el 13,4% per les condicions contractuals, i el 6,3% per manca de servei o mala prestació del subministrament.

Pel que fa a la demarcació de Barcelona, les reclamacions sobre el sector elèctric presentades enguany han estat 1.344 –respecte de les 898 del 2020–, i novament el motiu que ha generat més reclamacions ha estat per incidències en la facturació o el cobrament del servei amb un 60,3%, el 16,4% per les condicions contractuals i un 5,2% de les reclamacions per problemes en el subministrament.

Intensificació de les actuacions de control a les companyies elèctriques i campanya informativa sobre la nova factura de la llum

Des de l’entrada en vigor de la noves tarifes de la llum pels contractes de subministrament domèstic el passat 1 de juny de 2021, l’ACC ha intensificat les actuacions de control a companyies elèctriques. En aquest sentit, hi ha actuacions de control obertes a les diverses empreses comercialitzadores de llum que operen a Catalunya per verificar si proporcionen informació correcta i transparent a les persones consumidores pel que fa a preus i tarifes, així com  davant de qualsevol modificació contractual. En aquest darrer supòsit, es comprova que s’ofereixi la possibilitat de rescindir el contracte sense cap penalització, tal com recull la normativa vigent.

A més, la inspecció de consum actua en aquells casos en què es detecten altes contractuals no consentides, és a dir, sense constància de cap tipus de sol·licitud, document ni signatura de les persones titulars, o bé quan s’omet la informació precontractual prèvia i obligatòria sobre les condicions de contractació.

D’altra banda, l’Agència Catalana del Consum ha dut a terme diverses accions comunicatives per tal de fer més entenedors els conceptes i apartats de la nova factura, per tal que la ciutadania conegui i faci valdre els seus drets com a consumidors. Aquests continguts s’han difós en diversos mitjans digitals, amb un total de 5.000 visualitzacions; a les xarxes socials @consumcat, amb 10.000 visualitzacions; per mitjà d’una pàgina interactiva que ja suma 3.000 visites i també es poden consultar en la pàgina web consum.gencat.cat/factura-llum, que ha rebut prop d’11.000 visites fins al moment.

En aquest sentit, totes les persones consumidores, davant de qualsevol indici de frau poden adreçar denúncies a través del web consum.gencat.cat, perquè el Govern efectuï les comprovacions per detectar possibles incompliments tant en matèria de consum –altes o canvis de contracte sense consentiment, publicitat enganyosa o clàusules abusives–, com pel que fa a la normativa del sector elèctric –per exemple, alteracions en el preu–.

D’altra banda, davant de qualsevol controvèrsia pel que fa als imports facturats, els clients han de reclamar a l’empresa comercialitzadora i si no reben resposta en el termini màxim d’un mes, o bé la resposta no és satisfactòria, poden adreçar-se als organismes públics de consum per mirar de resoldre la reclamació mitjançant els mecanismes extrajudicials i gratuïts de la mediació i l’arbitratge de consum.

 

Segueix-nos a les xarxes

_________________________________________________________