Departament d'Educació

El Consell Escolar de Catalunya trasllada al conseller d'Educació les propostes del grup de treball del català

query_builder   2 febrer 2022 13:40

event_note Nota de premsa

El Consell Escolar de Catalunya trasllada al conseller d'Educació les propostes del grup de treball del català

 • El document recull les conclusions d’una feina engegada fa 9 mesos amb la finalitat de contribuir a millorar l’ús del català en l’àmbit educatiu

 

 • Són 67 propostes emmarcades en l’educació, la cultura, les xarxes socials, els mitjans de comunicació i l’entorn escolar
Fotografia

El president del Consell Escolar de Catalunya (CEC), Jesús Viñas, ha lliurat aquest matí al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, les propostes sobre l’ús del català a l’educació, aprovades ahir a la tarda per unanimitat en el Ple del Consell. Aquestes propostes s’apleguen en un document elaborat per un grup de treball que durant 9 mesos, entre el març i el novembre de 2021, ha analitzat l’ús del català en l’educació.

 

En total són 67 propostes de millora que afecten a diferents àmbits, ja sigui l’escolar, el cultural, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i els entorns dels centres com ara les famílies, l’alumnat o els plans educatius d’entorn. Per a concretar les propostes, el grup de treball ha mantingut una desena de reunions amb experts de diferents sectors i ha recollit les aportacions de les persones inscrites a la XXIX Jornada de reflexió del CEC sobre l’ús del català a l’educació, que va tenir lloc el passat 2 de desembre a Santa Coloma de Gramenet.

 

Les propostes s’agrupen en 6 apartats clau, que són els següents:

 

 1. Incrementar la consciència sociolingüística, la metodologia i la formació docent.
 2. Implementar el Projecte lingüístic de centre en tot el temps escolar.
 3. Teixir xarxa d’activitats culturals de l’entorn i participació de les famílies.
 4. Potenciar la creació de continguts audiovisuals i l’accés a plataformes digitals.
 5. Revisar legislacions, acreditacions, equivalències i polítiques lingüístiques.
 6. Crear el Fòrum del CEC de la llengua catalana a l’educació.

 

Així, pel que fa a l’àmbit escolar, alguns dels plantejaments són:

 

 • Prioritzar l'ús de continguts en català per a l'aprenentatge a l'aula.
 • Fer palès que la preservació del català i de la diversitat lingüística són aspectes de la lluita contra la segregació social.
 • Implementar píndoles transversals sobre l’ús social de la llengua catalana adreçades a tot el personal dels centres educatius.
 • Promoure el disseny de formacions sobre els rols dels perfils d’atenció educativa com a models lingüístics d’una escola inclusiva.
 • Reforçar el lligam entre l'ús del català i les dinàmiques d'aula amb metodologies educatives participatives, específicament el treball cooperatiu.
 • Millorar l’ús del català en la formació professional dual a l'empresa per fer-ne la llengua vehicular.
 • Requerir, d'acord amb la LEC, la competència lingüística del nivell C2 o una acreditació equivalent per accedir a la docència, i portar a terme les modificacions normatives corresponents en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de la carrera docent.
 • Creació del Fòrum del CEC sobre l'ús de la llengua catalana al sistema educatiu.
 • Avaluar el model d'immersió lingüística i els projectes i programes vinculats.
 • Desenvolupar estratègies per dinamitzar el pati i els espais de migdia amb propostes lúdiques inclusives.
 • Transformar el model d’aula d’acollida en un projecte global de suport lingüístic i social de centre adequat a l’alumnat.
 • Posar a l’abast de tot el professorat una base d’experiències lingüístiques exitoses i la possibilitat de fer intercanvis o jornades per conèixer-les.

 

El document del Consell Escolar de Catalunya també presenta propostes que s’emmarquen en l’àmbit cultural, dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, entenent que l’ús del català entre els infants i joves no només depèn de l’ús que se’n fa en els centres escolars, sinó també hi ha d’altres vectors que hi influeixen. Així, en l’àmbit de l’entorn i la cultura, es proposa:

 

 • Promoure la producció de continguts audiovisuals en català dels infants i joves.
 • Facilitar l'accés a activitats culturals als infants, joves i les seves famílies a través d'un carnet educatiu de descomptes.
 • Garantir la presència del català en totes les plataformes i canals televisius i radiofònics.
 • Definir i programar un catàleg d'activitats de foment cultural en català a les zones educatives, vinculat als plans educatius d'entorn i obert a tota la comunitat educativa.
 • Incloure noves formes d'oci com els esports electrònics en l'oferta cultural en català.

 

El conseller d'Educació s’ha compromès a estudiar i analitzar les conclusions del grup de treball sobre l’ús del català a l’educació a partir de les propostes plantejades, així com a fer-les arribar al conjunt del Govern per tal que els departaments competents en les propostes en tinguin coneixement.

 

 

 

2 de febrer de 2022