Agricultura

El Departament d'Acció Climàtica abona 3,02 M€ d'ajuts al sector agrícola

query_builder   3 febrer 2022 12:55

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica abona 3,02 M€ d'ajuts al sector agrícola

D’aquest import, 2,56M corresponen als ajuts directes associats agrícoles de la PAC 2021 a 11.695 beneficiaris, i 0,46M a viticultors en concepte d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

Foto web NP Pagament ajuts directes associats agrícoles i vinya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya fa efectiu aquest divendres, 4 de febrer, el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, per un import total de 2.564.911 euros a 11.695 beneficiaris.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran a l'e-tauler, i es podran consultar en l'aplicació DUN, a partir del 7 de febrer. El termini per a la presentació de recurs d’alçada d’aquests ajuts, si s’escau, és d’un mes a partir de l’endemà de l’esmentada publicació.

Dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament d’aquests ajuts directes associats agrícoles:

Ajut

Import (€)

Beneficiaris

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

629.647

5.653

Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses i lleguminoses)

1.349.552

4.277

Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses)

563.650

1.730

Ajut associat als llegums de qualitat

14.473

30

Ajut associat al tomàquet per a indústria

7.589

5

 Total

2.564.911

11.695*

 

 (*) Hi ha beneficiaris de més d’un ajut

Val a dir que els ajuts associats al conreu de l’arròs s’abonaran a partir del 18 de febrer.

Els imports unitaris per superfície es poden consultar en el document ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

D’altra banda, aquest divendres també s’abonarà una bestreta dels ajuts a la reestructuració de la vinya campanya 2021 per un import de 456.588 euros a 68 beneficiaris. Així, des del 16 d’octubre de 2021, s’haurà pagat en concepte d’ajuts a la reestructuració de la vinya un total d’1.294.502 euros corresponents a les campanyes:

Campanya

Beneficiaris

Import (€)

Campanya 2018

6

26.168

Campanya 2019

51

163.612

Campanya 2020

34

67.296

Campanya 2021

167

1.037.510

TOTAL

258

1.294.502

Per a més informació, gràfic i mapes de distribució territorial:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/220204_not_pagament_ajuts_directes_associats_agricoles_2021