contractacio

El Govern revisarà els preus dels contractes d'obra pública afectats per l'increment extraordinari dels preus de les matèries primeres

query_builder   5 abril 2022 14:11

event_note Nota de premsa

El Govern revisarà els preus dels contractes d'obra pública afectats per l'increment extraordinari dels preus de les matèries primeres

  • L’objectiu és garantir la viabilitat dels contractes ja en execució i preservar l’interès públic
  • S’aplicaran, amb caràcter excepcional, les mesures incloses al Reial decret llei 3/2022, d’1 de març

El Govern ha autoritzat avui els departaments de la Generalitat i el seu sector públic a revisar, de forma excepcional, els preus dels contractes públics d’obres, d’acord amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, en els seus articles del 6 al 10, ja que la competència en matèria de revisió de preus és exclusiva de l’Estat.

L’objectiu és doble: en primer lloc, minimitzar els efectes de l’increment dels preus de les matèries primeres a l’obra pública, com a conseqüència de la pujada exorbitant dels preus de l’energia i dels combustibles que s’ha produït durant els darrers mesos a Catalunya i arreu del món; i, en segon lloc, preservar l’interès públic i garantir la viabilitat dels contractes, tot evitant disfuncions en l’execució que puguin disminuir-ne la qualitat o fins i tot aturar-ne la prestació.

El Govern considera, d’una banda, que aquest augment desmesurat dels preus de l’energia i dels combustibles comporta una alteració dels preus establerts inicialment en els contractes que requereix mesures excepcionals, ja que no és possible la revisió sobre la base del que estableix la normativa vigent de contractes del sector públic; i, de l’altra, que els contractistes no han d’assumir de forma injusta una situació que, de fet, no els és imputable per imprevisible i que, per la seva magnitud, no es pot considerar assumible en el marc del concepte de risc.

L’acord estableix que qualsevol tràmit relacionat amb aquesta qüestió serà fiscalitzat prèviament per la Intervenció i pels serveis jurídics corresponents, i que l’impacte pressupostari que se’n derivi anirà a càrrec dels pressupostos de cada departament o entitat. Finalment, el text també preveu que aquest acord es podrà fer extensible a les universitats públiques i a les entitats locals, quan ho aprovin els seus òrgans competents.