Miniatura NP Planta fotovoltaica Garrigues Sud

El Departament d'Acció Climàtica licita les obres per a una planta solar per al subministrament a l'estació de bombament EB2 del regadiu del Garrigues Sud a Bovera

query_builder   29 abril 2022 13:49

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica licita les obres per a una planta solar per al subministrament a l'estació de bombament EB2 del regadiu del Garrigues Sud a Bovera

Foto web NP Planta fotovoltaica Garrigues Sud

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural licita les obres per a la instal·lació d’una planta solar aïllada, amb una potència de 462,24 kWp, per al subministrament a l’estació de bombament EB2 del regadiu del Garrigues Sud, ubicada en el terme municipal de Bovera. Les obres seran executades pel Departament amb una inversió total de 835.306,45 euros. 

El Govern va autoritzar la realització de la despesa per a contractar aquestes obres. L’autorització té un caràcter pluriennal, distribuït en les anualitats següents: 584.714,52 euros aquest 2022, i 250.591,93 euros l’any 2023. 

El projecte és una modernització d’un reg existent, i, d’acord amb el sistema de finançament previst per la legislació vigent en matèria d’aigües de Catalunya, li correspon a la Comunitat de Regants el finançament del 20% del pressupost de les obres.

Val a dir que la Comunitat de Regants del Garrigues Sud abasta els termes municipals de Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, els Torms, i Juncosa, i actualment es rega una superfície de 5.016 hectàrees des de l’estació de bombament EB2.

La zona de regadiu està caracteritzada per un desnivell molt important entre la captació al riu Ebre, en el terme municipal de Flix (cota 41 metres sobre el nivell del mar) i la cota de la bassa 6 del pis 600 (577 metres sobre el nivell del mar). Els desnivells es superen mitjançant un conjunt de 5 estacions de bombament.

Des dels seus inicis el cost energètic ha esdevingut la principal despesa de les Comunitats de Regants que requereixen d’energia per a impulsar aigua per a regar, fet que ha implicat una tecnificació progressiva en el camp de l’energia. S’ha realitzat optimitzacions de la contractació elèctrica, tant ajustant les potències contractades com realitzant subhastes per a la compra d’energia, a la vegada que s’ha establert planificacions per a programar les hores de funcionament de les bombes en els períodes de menor cost.

En la Comunitat de Regants del Garrigues Sud, el consum d’energia elèctrica se situa al voltant dels 17,6 GWh anuals, en els seus vuit punts de consum d’energia, amb un consum anual en el cas de la estació de bombament EB2 de 2.148.266 kWh l’any 2019.

Atès l’anterior, la factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu, i, per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l’electricitat. El bombament solar és una alternativa viable per a reduir la despesa energètica, sent un recurs renovable que permet aportar valors positius atès que permet reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i mitigar el canvi climàtic i els seus efectes.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural duu a terme actuacions de regadiu eficients per a garantir el reequilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social dels espais rurals. El projecte contribueix a aconseguir els objectius per a desenvolupar la transició energètica a Catalunya, cap a l’autoabastament energètic amb la reducció del consum d’energies convencionals, i complir els objectius de la Llei del canvi climàtic en matèria d’energia, un model energètic més net i sostenible amb la reducció de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH).