Gener

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei per actualitzar la normativa de les mutualitats de previsió social

query_builder   10 maig 2022 14:05

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei per actualitzar la normativa de les mutualitats de previsió social

  • L’objectiu és adequar la legislació a la realitat organitzativa i de funcionament d’aquestes entitats, per millorar la protecció dels drets i interessos dels mutualistes i les tasques de supervisió de la Generalitat
  • El text s’exposarà properament a consulta pública durant 30 dies al portal Participa gencat

La Generalitat ha donat avui llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social. L’objectiu és actualitzar i redefinir la normativa vigent, d’acord amb els canvis introduïts tant a nivell espanyol com europeu en el marc de la Directiva de Solvència II, per adequar-la a la realitat organitzativa i de funcionament d’aquestes entitats.

La Directiva de Solvència II és el marc regulador per a les entitats asseguradores europees des de l’1 de gener del 2016, que promou un enfocament de la gestió dels riscos recolzada en tres pilars fonamentals: requeriments quantitatius; govern corporatiu i transparència i disciplina de mercat. També redefineix la informació que les entitats asseguradores remeten al supervisor. Solvència II suposa un canvi fonamental en l’anàlisi i quantificació dels riscos, en l’autoavaluació de les activitats i en la transparència en la gestió exigits a les entitats asseguradores, ja que s’introdueixen incentius per a la gestió professional del risc, regulant els principis de gestió i substituint els criteris de valoració vigents fins ara.

En aquest sentit, i d’acord amb el text, aquesta adequació de la normativa comportarà millorar la protecció dels drets i dels interessos dels mutualistes i, al mateix temps, garantir l’eficàcia de la funció de supervisió i control que exerceix la Generalitat, a través de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

En concret, els objectius específics que persegueix la nova regulació són els següents:

  • Actualitzar la Llei 10/2003, de 13 de juny, en tots els aspectes que incideixen en l’organització i el desenvolupament societari i de l’activitat asseguradora que duen a terme les mutualitats de previsió social.
  • Millorar la qualitat institucional mitjançant la sistematització i simplificació de la tramitació dels procediments administratius propis de la vida societària de les mutualitats.
  • Incrementar la seguretat jurídica en la tramitació dels procediments al·ludits.
  • Fomentar un entorn favorable a la previsió social complementària a Catalunya i el mutualisme.

El Govern obrirà una consulta pública d’un mes prèvia a la redacció del projecte per tal de poder recollir les opinions i demandes de la ciutadania catalana mitjançant el portal Participa gencat.

29 mutualitats inscrites l’any 2020

Les mutualitats de previsió social són entitats asseguradores sense ànim de lucre, incardinades en l’economia social i que desenvolupen una activitat complementària i, en alguns casos, alternativa al sistema públic de Seguretat Social. Tal com s’explica en el text aprovat, tradicionalment han estat objecte d’una atenció especial i d’una regulació específica, atesa la seva importància en el sistema assegurador dels ciutadans i també per les estretes relacions de col·laboració que mantenen amb el sistema públic de salut per donar cobertura sanitària.

Segons dades del darrer “Informe anual de les mutualitats de previsió social i altres entitats asseguradores” que elabora anualment la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb les declaracions d’Informació Quantitativa de Solvència (IQS) trameses per les mateixes entitats, l’any 2020 a Catalunya hi havia registrades un total de 29 mutualitats actives i supervisades pel Departament d’Economia i Hisenda,  que donaven cobertura a 652.174 persones.