Funció publica

El Govern aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de la Generalitat

query_builder   24 maig 2022 13:26

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de la Generalitat

  • Són un total de 46.845 places que es convocaran, de forma excepcional, per dues vies: concurs de mèrits i concurs oposició
  • Forma part del procés de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública més important que s’ha fet mai

El Govern ha aprovat una oferta d’ocupació pública d’estabilització de 39.209 places, de les quals 11.776 són de personal d’administració i tècnic i 27.433 de personal funcionari de cossos docents no universitaris i personal laboral docent del Departament d’Educació.

L’acord de Govern habilita també el Departament de Salut per aprovar, abans de l’1 de juny de 2022, una oferta d’ocupació pública d’estabilització de 7.636 places de personal estatutari al servei de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Són un total de 46.845 places que es convocaran, de forma excepcional, per dues vies: concurs de mèrits i concurs oposició:

  • Concurs de mèrits per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.
  • Concurs oposició per a les places ocupades de forma temporal, com a mínim, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Aquesta oferta forma part del procés de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que està portant a terme el Govern i que és el més important que s’ha fet mai. Ha estat acordada prèviament amb les organitzacions sindicals, que l’han aprovat per unanimitat en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAGC).

En aquest sentit, l’oferta d’estabilització esdevé un instrument necessari per contribuir a assolir l’objectiu de situar la taxa de temporalitat en places estructurals a la Generalitat per sota del 8% a data 31 de desembre de 2024, segons estableixen les directives europees i la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

L’oferta d’ocupació pública d’estabilització no fa referència a llocs de treball específicament identificats, sinó exclusivament a places dels corresponents cossos, escales i categories professionals, ja que els llocs de treball es concretaran quan siguin adjudicats. Les places que quedin sense cobrir per concurs de mèrits passaran al concurs oposició.

 

Les primeres destinacions obtingudes en aquests processos selectius s’adjudicaran de manera provisional, amb la finalitat de preservar el dret a la mobilitat dels funcionaris de carrera.

D’acord amb la normativa bàsica, les convocatòries han de preveure el respecte dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Així mateix, hauran de preveure la reserva d’un mínim del 7% de les places per a persones amb discapacitat. En aquest cas, la reserva s’aplicarà a les places que es convoquin per concurs oposició.

Les convocatòries derivades d’aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització es publicaran abans del 31 de desembre de 2022.