campanya de la sega

En marxa la campanya de prevenció d'incendis durant els treballs de sega del cereal

query_builder   7 juny 2022 15:24

event_note Nota de premsa

En marxa la campanya de prevenció d'incendis durant els treballs de sega del cereal

Moment de la campanya de la sega
Moment de la campanya de la sega

El Cos d’Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) col·laboren amb l’objectiu de reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs de sega

Des d’avui, ja és en marxa la Campanya de la Sega per reduir el nombre d’incendis agrícoles i forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys. L’operatiu de vigilància està format pel Cos d’Agents Rurals (Departament d’Interior), el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

A nivell operatiu, afecta 7 comarques i estarà actiu des d’avui fins al 31 de juliol a les comarques lleidatanes de les Garrigues, el Segrià, la Noguera, la Segarra, l’Urgell i el Pla d‘Urgell. Pel que fa a Tarragona, la campanya comença el 15 de juliol, acaba el 15 d’agost i té lloc específicament a la comarca de la Conca de Barberà. Enguany, la campanya del cereal s’ha avançat a causa de les altes temperatures de les darreres setmanes que han provocat que s’avancin les feines de collita.

Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d’incendi, atès que es fan amb temperatures molt elevades, humitats baixes i una vegetació fàcilment inflamable. Aquest risc d’incendi es concentra en unes franges horàries determinades.

La campanya suposa que els efectius es despleguen de manera estratègica pel territori i realitzen itineraris diaris a les zones de treball per intentar cobrir el màxim de territori i poder donar una resposta ràpida davant qualsevol incidència relacionada amb els treballs de sega. L’operatiu compta amb el Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals per millorar la detecció d’eventuals columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres.

A part de la campanya operativa, es desenvolupa un campanya informativa que es duu a terme a totes les comarques cerealistes per recordar les mesures preventives obligatòries, el manteniment correcte de la maquinària i les pautes d’actuació davant un inici d’incendi. 

Moment de la sega

Mesures per a una sega més segura

L’Ordre ARP/77/2020 estableix que en el període de l'1 de juny al 31 d'agost són obligatoris els mitjans d'extinció sempre, independentment del nivell del Pla Alfa. Els Agents Rurals faran aturar les màquines que no disposin dels mitjans d’extinció obligatoris. 

En el cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, entre les 14 i les 17 hores, cal comunicar a la Sala Central del Cos d'Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora. Pel que fa a les picadores de palla acoblades a un tractor, en cas d’activació del nivell 2 del Pla Alfa, NO es podran utilitzar entre les 12 i les 18 hores. En cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, NO es podran utilitzar en CAP franja horària (0 a 24 hores).

L’ordre també recorda que tota la maquinària agrícola s’ha de mantenir en les  condicions adequades i fer revisions periòdiques per evitar que es pugui originar un incendi, i també mantenir-les netes de vegetació. Entre l’1 de juny i el 31 d’agost cal disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar un possible incendi mitjançant llaurades perimetrals, cal reduir la velocitat d’avenç en terrenys pedregosos i amb fort pendent,  cal una persona vigilant mentre es realitzen tasques agrícoles amb recol·lectora, picadora de palla o embaladora per si s’iniciés un foc. I un cop el camp estigui recol·lectat, s'ha de fer un perímetre llaurat al voltant del camp quan sigui proper a edificacions i àrees forestals.

ORDRE ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola. (gencat.cat)


Mapa diari de probabilitats d’incendis en la recol·lecció de cereals

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica elabora diàriament el mapa d’ignició en cereal de secà per causa de feines derivades de la collita. Aquest mapa s’elaborarà fins al 31 de juliol i tracta la probabilitat d’inici d’incendis d’una zona de cereal en relació amb la maquinària de recol·lecció del cereal. No és un mapa de propagació i s’elabora per a totes les zones de cereal sense tenir en compte si s’està treballant o no a la zona. Té una escala de 10 nivells: l’1 correspon a la probabilitat d’ignició més baixa i el 10 a la més alta.

El model no és vàlid en cas de precipitacions recents i per aquest motiu s’inclou una màscara amb la precipitació dels darrers tres dies. La capa de cereal s’ha extret del mapa DUN 2020. La pluviometria i humitat relativa s’obtenen de les dades de la xarxa d’estacions automàtiques del Servei Català de Meteorologia.

El mapa s’elabora cada dia per a totes les zones de cereal, sense tenir en compte en quines zones s’està treballant, quines zones ja estan finalitzades o en quines zones encara no s’ha començat. 

El mapa diari d'ignició de cereal: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals

3  

Imatges

Moment de la campanya de la sega

Moment de la campanya de la sega 224

Mapa d'ignició de cereal d'avui

Mapa d'ignició de cereal d'avui 396

Moment de la campanya de la sega

Moment de la campanya de la sega 59