contractacio

L'Executiu aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

query_builder   28 juny 2022 14:26

event_note Nota de premsa

L'Executiu aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

 • L’objectiu és integrar tota la legislació vigent en una única norma general i facilitar i simplificar els processos de les licitacions públiques per a pimes, autònoms i entitats de l’economia social
 • El text s’exposarà pròximament a consulta pública durant 30 dies al portal Participa gencat

El Govern ha donat avui llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya. La finalitat és integrar tota la legislació vigent en una única norma general amb un doble objectiu: d’una banda, simplificar i facilitar els processos de licitació pública a les petites i mitjanes empreses, els treballadors autònoms i les entitats de l’economia social mitjançant, essencialment, la transformació digital; i, de l’altra, dotar de major seguretat jurídica i  millorar la transparència d’aquests processos a tots els operadors del sector públic de Catalunya, tot reduint el risc de conductes irregulars.

En concret, els objectius específics que persegueix la nova regulació són:

 • Regular en una única norma amb rang legal la contractació pública de forma sistematitzada, completa i simplificada, que doti el sistema d’harmonia interna, amb vocació de ser la norma general comuna en matèria de contractació pública en l’àmbit del sector públic de Catalunya, i que adapti i complementi la legislació bàsica.
 • Dins del marc competencial, desenvolupar processos de compra pública i establir mecanismes de suport i col·laboració adequats a les especials necessitats dels ens locals de Catalunya.
 • Fixar els criteris sobre transparència en la contractació en relació amb tot el sector públic de Catalunya.
 • Desenvolupar mesures que facilitin l’accés a les licitacions públiques per a les pimes, autònoms i entitats d’economia social.
 • Establir un marc general per a l’impuls de la contractació estratègica.
 • Actualitzar i completar el marc normatiu de les centrals de contractació.
 • Regular un sistema de governança específic de la compra pública a Catalunya.
 • Establir un sistema de professionalització en contractació per al sector públic de Catalunya.
 • Dissenyar els procediments tenint en compte el seu caràcter telemàtic.

La contractació pública a Catalunya: 11.267,39 milions d’euros l’any 2021

Segons el text aprovat avui, la nova norma esdevindrà l’instrument normatiu de referència en matèria de contractació i facilitarà als òrgans gestors de les licitacions públiques el desenvolupament de les seves funcions. També, servirà per impulsar la contractació estratègica per afavorir determinades polítiques públiques, com ara la millora de les condicions laborals del personal adscrit a l’execució de contractes públics, de perspectiva de gènere, de foment de les pimes i del tercer sector, d’alimentació saludable, de reducció d’emissions de CO₂, entre d’altres.

A més, en facilitar l’accés a les licitacions públiques per a les pimes, els autònoms i les entitats de l’economia social es reactivarà l’economia des de l’àmbit de la contractació pública, ja que s’aprofitarà el seu potencial com a tractors de l’economia i de la innovació econòmica i social. De fet, l’any 2021 la contractació del conjunt del sector públic a Catalunya (Generalitat de Catalunya, el seu sector públic, les universitats i les entitats locals) va representar un volum d’11.267,3 milions d’euros.

El Govern obrirà una consulta pública d’un mes prèvia a la redacció del projecte per tal de recollir les opinions i demandes de la ciutadania catalana mitjançant el portal Participa gencat.