Comunicat sobre l'alerta per casos de verola del mico (Monkeypox)

query_builder   30 juny 2022 12:59

event_note Nota de premsa

Comunicat sobre l'alerta per casos de verola del mico (Monkeypox)

A data d’avui, s’han notificat a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), un total de 510 casos sospitosos o probables de verola del mico, dels quals fins el moment 380 han estat confirmats per laboratori. En aquest moment, hi ha 42 casos més en investigació (19 probables i 23 sospitosos).

La majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre els 19 i els 66 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el  23 de juny de 2022.

Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en la majoria dels casos en les àrees genital, perioral i/o perianal i, en la major part dels casos també s’han presentat en altres localitzacions. Aquestes lesions poden produir cicatrius permanents i complicacions que, en algunes ocasions, també poden requerir hospitalització.

El mecanisme de transmissió probable més freqüent és el contacte estret, moltes vegades amb relacions sexuals, en el context d'esdeveniments festius.

Les persones que són un cas confirmat o en estudi és molt important que evitin el contacte amb altres persones o animals. Així mateix no han de compartir objectes com roba de llit, tovalloles o estris de menjar. En el cas que ser un contacte d’una persona que ha donat positiu en verola del mico, s'ha d’estar atent als possibles símptomes com limfadenopaties i exantema (lesions cutànies), febre o astènia, i en el cas de que apareguin contactar ràpidament amb el sistema sanitari. Des de Vigilància Epidemiològica es va el seguiment dels casos i es tracen les cadenes de transmissió per informar a les persones que hi han estat en contacte de risc.

La secretaria de Salut Pública està treballant conjuntament amb diverses entitats comunitàries, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS),  per tal de conscienciar i arribar a tots els sectors de la població de què és la verola del mico, com es contagia, quines són les vies de transmissió i el seu tractament. En aquest sentit, doncs, s’ha llençat una campanya de sensibilització en aplicacions de contactes i els espais de concurrència on els casos són més freqüents.

A banda, el passat dimarts dia 28 de juny es va dur a terme un un nou webinar d'actualització per als professional sanitaris. S’hi van connectar prop de 500 professionals.

Per més informació sobre la verola del mico s’ha creat un espai al Canal Salut:

 

Per més informació sobre la verola del mico s’ha creat un espai al Canal Salut:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/verola-del-mico/index.html

Una infografia amb la informació bàsica:

👉🏻 Què és?

👉🏻 Quins són els símptomes?

👉🏻 Com es transmet?

👉🏻 Quin tractament té?

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/verola-mico/infografia-verola-del-mico.pdf

També es pot consultar el document ‘Información general sobre las agrupaciones de casos de viruela de los monos (Monkeypox): preguntas más frecuentes’ elaborat pel Ministerio de Sanidad.

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/docs/Informacion_a_la_ciudadania.pdf