1. L'objecte d’aquests ajuts és la prestació dels serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra les plagues i malalties dels vegetals per part dels agricultors


El Govern ha autoritzat, amb càrrec a pressupostos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la despesa de 2 milions d’euros per atendre la convocatòria 2023 d’ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal per a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV).

Les ADV constitueixen un teixit que permet mantenir un estat d'alerta i vigilància constant de plagues sobre el territori. La detecció ràpida de l'aparició de noves plagues, malalties o males herbes, o de canvis en les seves patologies o comportament, és una eina essencial per a la prevenció, contenció, i erradicació d'aquests organismes nocius per als vegetals.

L'objecte d’aquests ajuts és la prestació dels serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra les plagues i malalties dels vegetals per part dels agricultors. Les despeses subvencionables són les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de sanitat vegetal i les adreçades a la prevenció, control, erradicació i millora de la lluita contra les plagues i malalties dels cultius. 

Les ADV es van crear l’any 1983 per fomentar la lluita col·lectiva contra les plagues, implementar tècniques alternatives a la lluita química i assessorar els agricultors en el control de les plagues. Actualment, hi ha 119 ADV actives distribuïdes arreu del territori, en cultius de forta demanda tècnica com els fruiters, els hortícoles, els cítrics, la vinya o l'arròs, però també en olivera, avellaner, extensius i en producció ecològica entre d'altres.

La superfície assessorada per les ADV és de 223.684 ha, xifra que representa un 28,3% de la superfície dels conreus agrícoles de Catalunya, i agrupen un total de 22.935 socis agricultors. El treball de les Agrupacions de Defensa Vegetal es desenvolupa en col·laboració estreta amb el Servei de Sanitat Vegetal del Departament, que és qui les coordina tècnicament i pel que fa als ajuts.

Les actuacions estan emmarcades en els objectius de la Gestió Integrada de Plagues que desenvolupa la Directiva 2009/128/CE, en què s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i el Reglament (UE) 2016/2031 relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals. També estan en línia amb els objectius del European Green Deal i l’estratègia Farm to Fork, de reduir el 50% l’ús i el risc dels plaguicides químics en el control de les plagues.