1. L’Institut Català d’Energia prepararà un full de ruta perquè la indústria, el sector primari, el transport i l’àmbit domèstic i dels serveis puguin assolir la neutralitat en les emissions de diòxid de carboni l’any 2050

El Consell Executiu ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a destinar 968.000 euros procedents dels romanents de l’exercici 2021 a l’elaboració del full de ruta per a la descarbonització dels diferents sectors consumidors d’energia de Catalunya amb l’horitzó 2050. L’elaboració d’aquests documents s’insereix en el procés de transició energètica que ha iniciat Catalunya, i que té per objectiu assolir una societat descarbonitzada l’any 2050.

Els recursos es destinaran a l’elaboració de quatre estudis que descriguin de manera detallada la demanda d’energia dels diferents sectors d’activitat (primari, industrial, transport i serveis i domèstic), i també una descripció acurada de les tecnologies específiques de cada sector utilitzades en els diferents processos demandants d’energia, principalment en els de tipus tèrmic. Els estudis també aprofundiran en les tecnologies de descarbonització existents o disponibles a futur que puguin implantar-se a curt, mitjà i llarg termini en cada sector.

Aquests estudis s’elaboraran en col·laboració amb els principals agents econòmics i socials de cada sector a Catalunya. El resultat d’aquest treball conjunt ha de servir, entre d’altres, per analitzar la previsible evolució de l’activitat econòmica de cada sector amb l’horitzó de l’any 2050 i les evolucions dels processos productius i de les diferents tecnologies energètiques actuals i futures per a la descarbonització de cada sector.

A partir d’aquests estudis, es podran dissenyar les principals polítiques energètiques i no energètiques que s’haurien d'emprendre a Catalunya per aconseguir que, des de la situació actual, cada sector assoleixi la descarbonització sense perdre competitivitat. Tot plegat es materialitzarà en forma de fulls de ruta sectorials per a la descarbonització.

Catalunya està vivint una transició cap a un nou model energètic més net, democràtic i participatiu. El Govern va presentar a principis d’any la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, un estudi que defineix que és possible assolir una societat descarbonitzada l’any 2050 si s’apliquen de manera intensiva diferents polítiques, estratègies i mesures per part de tota la societat en àmbits que van des de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables fins a la recerca, l’educació o l’economia circular.