1. El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) compta amb una trajectòria de més de vuitanta anys, durant els quals s'ha consolidat com a referent d'arquitectura amb prestigi a escala nacional i internacional


El Govern ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la constitució de la seu de Barcelona de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya com a secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) és una institució que compta amb una trajectòria de més de vuitanta anys, durant els quals s'ha consolidat com a referent d'arquitectura amb prestigi a escala nacional i internacional.

El COAC, conscient de l’interès nacional i internacional del seu arxiu, està interessat en què la seu del seu Arxiu Històric a Barcelona esdevingui una secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya per garantir la conservació i pervivència de l’arxiu en el temps, més enllà de la pròia institució col·legial. També es vol potenciar el tractament, la digitalització i la difusió dels seus fons, per garantir-ne la conservació, segons les recomanacions internacionals. Així mateix, es dedicaran esforços per augmentar el nombre de consultes i la usabilitat dels fons, respectant sempre la seva idiosincràsia i els convenis pels quals els fons van ingressar a l’Arxiu del COAC.

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) és el primer i principal arxiu històric de la Generalitat de Catalunya, integrat en el Departament de Cultura a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Té entre les seves funcions la recuperació de la documentació, tant pública com privada, que sigui rellevant per al coneixement de la història de Catalunya.

L’Arxiu Històric del COAC va ser creat el 1969 per a preservar els fons antics que posseïa el Col·legi provinents de l’Associació d’arquitectes i iniciar després una col·lecció sistemàtica de tots els arxius d’arquitectes catalans notables conservats en els respectius àmbits familiars. Actualment, és un dels centres de documentació més importants d'Europa, que custodia els fons professionals de prop de cent arquitectes, l'obra dels quals esdevé fonamental per comprendre la història de l'arquitectura al nostre país.

També disposa de l’Arxiu Fotogràfic, que es va crear l’any 2007 com a secció de l’Arxiu Històric del Col·legi, hereva de l’anterior Centre de Documentació d’Imatges, per recuperar el patrimoni fotogràfic dispers per totes les àrees del COAC, i evitar-ne la pèrdua o deteriorament per manca d’unes bones condicions de conservació i instal·lació. Entre altres fons, destaquen les tres grans col·leccions d’imatges recollides des de la creació de l’Arxiu Històric i ordenades de forma temàtica, onomàstica i geogràfica, respectivament, i els fons de fotògrafs de gran rellevància en el nostre país. A més, l’arxiu del COAC també inclou la plataforma digital arquitecturacatalana.cat, que recull l’obra més destacada realitzada al nostre territori des de 1832 (any d’edificació de la primera xemeneia industrial de Barcelona, que s’estableix com a modernitat) fins a l’actualitat.

A través del Decret 48/2019, el Govern de la Generalitat va obrir la possibilitat que arxius privats amb documentació prou rellevant, que formi part del patrimoni documental de Catalunya, puguin establir una relació especial de suport i col·laboració amb l’Arxiu Nacional, esdevenint-ne seccions.

D’aquesta manera, el Departament de Cultura concretava la seva voluntat de:

  1. Donar suport als grans arxius privats amb patrimoni documental necessitat de protecció.
  2. Fomentar la normalització de les tasques de descripció, conservació, digitalització i difusió dels fons documentals aplegats en aquests arxius de gran rellevància.
  3. Garantir que llur documentació sigui accessible, d'acord amb els principis de transparència i interès públic.

Com a condició prèvia, el decret fixa que aquests arxius privats, que en tot cas mantindran l’autonomia en la seva gestió, haurien d’estar integrats dins el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), pas que l’arxiu del COAC ja ha formalitzat.

Així mateix, les noves seccions de l’Arxiu Nacional han de fer consultables els seus fons i documents a través del portal ‘Arxius en Línia’, el gran aparador conjunt dels arxius catalans.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Departament de Cultura consideren necessari establir una vinculació entre la seu de Barcelona de l’Arxiu Històric del COAC i l’ANC mitjançant la constitució del primer en secció de l’ANC. Aquest pas es justifica per l’elevat valor dels fons documentals conservats a la seu de Barcelona de l’Arxiu Històric del COAC, pel caràcter complementari dels fons del segle XX aplegats en ambdós centres i per la necessitat de proveir el COAC del suport necessari per poder realitzar adequadament les seves funcions i garantir la conservació del seu Arxiu.