La mesura s’orienta al sector porcí no integrat, a determinades espècies d’aus i a les pimes de la indústria agroalimentària

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert una línia d’ajuts temporal excepcional dotada amb 11,73 milions d’euros destinada a les pimes agroalimentàries afectades per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna. L’objectiu de la línia, el termini de sol·licitud de la qual es tancarà el pròxim 11 de gener, és garantir l’activitat empresarial al sector.

Aquesta actuació s’orienta específicament al sector del porcí no integrat, al sector de producció de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, i a les indústries agroalimentàries de menys de 50 persones treballadores a fi de contribuir a pal·liar la crisi derivada de l’augment dels costos energètics i del preu de l’alimentació animal com a conseqüència de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. La mesura forma part dels programes de desenvolupament rural, un ajut previst per proporcionar assistència d’emergència als productors i a les indústries especialment afectats per aquest conflicte.

Per això, els beneficiaris dels ajuts seran les persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i no en règim d’integració; les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs, i les indústries pimes que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l’annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, a excepció dels productes de la pesca, que no puguin ser beneficiàries d’altres línies d’ajuts establertes per compensar les pèrdues ocasionades per la crisi bèl·lica a Ucraïna.

La línia es materialitzarà en ajuts a tant alçat segons el nombre d’unitats de bestiar major de capacitat de l’explotació, en el cas d’explotacions ramaderes, o del nombre de persones treballadores, en el cas de les indústries. Els imports màxims oscil·laran entre els 900 i els 6.000 euros.

El pressupost de la línia està dotat amb recursos de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).