· El nombre total de víctimes mortals ha estat de 157 persones mortes a les carreteres.

. Els col·lectius vulnerables, en conjunt, registren una víctima mortal menys que el 2019. Decreix la mortalitat dels motoristes i augmenta la dels vianants.

. L’AP-7 aglutina el 15% del total del morts de 2022, si bé el darrer trimestre només ha registrat una víctima mortal.


El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que fins al 31 de desembre de 2022, 157 persones han mort en 142 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El 2019, abans de la pandèmia, van perdre la vida 175 persones en 161 sinistres mortals[1]. Això indica un descens aquest 2022, respecte el 2019, del 10,3% en el nombre de víctimes mortals. Pel que fa al accidents mortals, es registra una reducció del 11% respecte al 2019.

D’altra banda, el conjunt de persones mortes o ferides greus aquest 2022 a les carreteres catalanes han estat 865, un 9% menys que el 2019, quan n’hi van haver 953. El nombre d’accidents mortals o greus també s’ha reduït un 13% en comparativa amb el 2019 (de 698 a 800).

Durant el mes de desembre de 2022 han mort 9 persones a la xarxa viària interurbana, una més que el desembre del 2019 (8), any de referència abans de la pandèmia, i 4 menys respecte al mateix mes de l’any passat (13).

Fins al 31 de desembre, el 76% de les víctimes mortals registrades són homes (119) i el 24% són dones (38). D’entre els 119 homes morts en accident de trànsit, 102 eren conductors, 3 passatgers i 14 eren vianants. Pel que fa a les dones, 18 eren conductores, 15 eren passatgeres i 4 eren vianants.

Per franja d’edat, convé destacar que la franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d’accidents és la de 55 a 64 anys, en concret amb 31 morts (+55% respecte 2019), seguida dels que tenen entre 35 i 44 anys, amb 30 morts (+30,4% respecte 2019). Són les dues franges on hi ha hagut un augment de mortalitat respecte 2019, junt amb els joves de 15 a 24, que han passat de 18 a 22 morts. A la resta de franges, per contra, hi hagut reduccions en el nombre de morts.


Mortalitat de vianants

Pel que fa als col·lectius vulnerables, aquest 2022 han mort a la xarxa viària catalana un total de 42 motoristes, 8 ciclistes i 18 vianants. A més, un usuari de VMP també va perdre la vida aquest 2022 a les carreteres(tot i que aquests vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics tenen prohibida la circulació per la xarxa viària interurbana). En conjunt, les víctimes de col·lectius vulnerables representen el 44% del total de morts a la carretera. Amb tot, hi ha hagut una víctima menys que el 2019.

Pel que fa als motoristes, cal destacar que hi ha hagut una reducció en el nombre de víctimes mortals. Si ho comparem amb el 2019, el nombre de motoristes morts s’ha reduït un 14,3%, ja que aquest 2022 han perdut la vida 7 motoristes menys que l’any de referència, quan van perdre la vida 49 motoristes (l’any passat van ser 48). Amb tot, el 2022 s’ha mantingut la tendència de més sinistralitat d’aquest col·lectiu en mesos de bon temps (abril, maig, juliol i setembre sumen més de la meitat del total de motoristes morts). A més, cal destacar que quasi la meitat dels motoristes morts (46%) han patit el sinistre sols, sense la intervenció d’un altre vehicle.

El col·lectiu dels vianants, però, tanca el 2022 amb una mortalitat elevada (18), amb 6 víctimes més que al 2019 -el que suposa un increment del 50%- i 3 més respecte l’any passat. A la demarcació de Tarragona és on més ha pujat la mortalitat d’aquest col·lectiu (6) respecte el 2019 i 2021, amb 4 morts i 3 morts més, respectivament. Convé remarcar també que l’AP-7 concentra quasi la meitat dels vianants morts (9 dels 18).

En el cas dels ciclistes, amb 8 víctimes mortals, la sinistralitat minva molt lleugerament si ho comparem amb el 2019 (amb 9 ciclistes morts), però puja si ho comparem amb l’any passat (amb 4 víctimes mortals).La demarcació de Barcelona aglutina la majoria dels accidents mortals amb ciclistes implicats (6 dels 8 morts).


Un de cada tres sinistres és un xoc frontal

Dels 142 sinistres mortals registrats el 2022, 44 han estat col·lisions frontals, xifraque representa el 31% del total, pràcticament un de cada 3 accidents a les carreteres catalanes. Aquest 2022 se n’han registrat 9 més que el 2021 i 5 més que el 2019. A més, del total d’accidents mortals, 101 han estat col·lisions amb més d’un vehicle implicat i 41 en solitari.

Si analitzem la sinistralitat de 2022 per tipus de dia de la setmana i per franges, veurem que 87 de les víctimes mortals han estat en dies feiners (55%) i70 en cap de setmana (des de divendres a les 15 h) o festiu (45%). També convé subratllar que la franja de la tarda és la que acumula més víctimes mortals, amb quasi la meitat dels morts en aquesta franja (49%) respecte les franges del matí i la nit. Així mateix, convé destacar que aquest 2022 hi ha hagut una reducció del 58% de les víctimes mortals en diumenge respecte el 2019.


Sinistralitat a l’AP-7

Per carreteres, l’autopista AP-7 continua encapçalant el llistat de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022 amb un total de 24 persones mortes. Tot i que el darrer trimestre s’ha frenat lleugerament la mortalitat en aquesta via ràpida (amb una víctima mortal en els darrers tres mesos), l’AP-7 ha concentrat al llarg del 2022 el 15% del conjunt de finats per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa viària catalana, arran de l’augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor. L’any passat aquest eix viari, va acumular 12 persones mortes, i 15 el 2019. La segona via que registra més víctimes mortals enguany és l’N-260, amb 7 persones mortes, seguida de l’A-2 i la C-35, amb 6 persones mortes respectivament.


Reducció de la mortalitat a Lleida, Barcelona i Tarragona i augment a Girona

Quant a les víctimes mortals per demarcacions 70 s’han produït a Barcelona; 39, a Tarragona; 34, a Girona, i 14, a Lleida.

A la demarcació de Barcelona, hi ha un descens de la mortalitat, ja que s’ha passat de 80 víctimes el 2019 a 70 aquest 2022. La comarca del Vallès Oriental és la que ha registrat més víctimes mortals enguany (15), seguida del Baix Llobregat (14) i del Vallès Occidental (9). Les 9 víctimes mortals del mes de desembre han estat totes en aquesta demarcació.

A Tarragona, enguany s’ha registrat una víctima mortal menys que el 2019 (40 morts). La comarca del Baix Ebre és la que ha tingut més víctimes mortals enguany (11), seguida del Tarragonès (8).

A la demarcació de Girona, amb 34 víctimes mortals, hi ha un augment en 7 víctimes respecte el 2019 (27). La comarca de l’Alt Empordà, amb 13 morts, és la que registra més sinistralitat enguany. Per darrere,la Selva i el Gironès, sumen 6 persones mortes cadascuna.

Per últim, a Lleida, amb 14 morts en el conjunt de l’any, es consolida una reducció destacada respecte abans de la pandèmia, quan hi va haver 28 persones mortes. Les comarques del Segrià (6), la Noguera (3) i l’Alt Urgell (2), concentren bona part dels morts en aquesta demarcació.


[1] Cal tenir en compte que el primer trimestre de 2021 es va registrar una reducció de la sinistralitat, en un context de disminució general de la mobilitata causa de les restriccions establertes per frenar la transmissió de la COVID-19. Per aquest motiu, es compara alhora amb el mateix període de 2019, quan no hi havia restriccions de trànsit per la pandèmia.