1. Gòdia ha manifestat durant la presentació que s’ha fet al sector que aquest són unes “ajudes transformadores” que impulsa el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb “la voluntat d’avançar cap un sistema agroalimentari sostenible ambientalment, però també econòmica i socialment i que doni resposta a grans reptes com l’emergència climàtica”
Presentaació PEAC a Vilafranca.{"name":"2023/01/23/12/26/7bd84a35-2d67-44ee-8f42-eb2b82240d84.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":128863}

El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia i Tresánchez, juntament amb el delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, David Alquézar i Claramunt, i el director dels serveis territorials de Barcelona del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Josep Pena i Sant, han presentat al sector agroalimentari les 9 línies d’ajuts de l’Estratègia Agroalimentària de Catalunya, que estan dotades amb 10 milions d’euros, en una trobada informativa que s’ha celebrat a Vilafranca del Penedès.

Gòdia ha manifestat durant la presentació que s’ha fet al sector que aquest són unes “ajudes transformadores” que impulsa el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb “la voluntat d’avançar cap un sistema agroalimentari sostenible ambientalment, però també econòmica i socialment i que doni resposta a grans reptes com l’emergència climàtica”.

El director general ha explicat que un primer bloc d’aquests ajuts està destinat a fomentar la producció i la seva transformació calculant la petjada ambiental del producte de les explotacions agràries, la creació i millora d’obradors compartit i de petits escorxadors. Un segon bloc vol impulsar l’emprenedoria en el sector fomentant el relleu generacional, els projectes liderats per dones i els projectes d’arrelament territorial del sector.

Un tercer bloc té per objectiu reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i incrementar la seguretat i la qualitat amb el foment de la normativa d’higiene en petits elaboradors. Finalment, l’última línia és l’ajut Innotrack, destinat a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

“Aquestes ajudes són una caixa d’eines que ens permeten entrar en una nova fase de la transformació agroalimentària del país. Són unes ajudes que, en definitiva, revertiran sobre el nostre territori per enfortir aquests projectes que el vertebren i el cohesionen”, ha afegit director general, Joan Gòdia.

En concret, la primera de les línies d’ajut facilita als agricultors i ramaders el càlcul de la petjada ambientals dels productes agraris per tal d’obtenir la certificació Producció Agrària Sostenible (PAS). El Departament s’ha fixat l’objectiu que més del 50% de les explotacions agràries siguin sostenible l'any 2030. Aquesta ajuda permetrà acompanyar als productors i a les productores en aquesta transformació, i posarà en valor i farà visible l’esforç que molts ja estan fent per assolir aquests nous reptes.

Les ajudes, que estan alineades amb el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) i amb l’Estratègia Marítima Catalana (EMC), han estat creades i consensuades d’una forma participativa, mitjançant la col·laboració i aportacions dels 34 grups de treball que formen part del projecte. D’aquí han sorgit uns ajuts transversals amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats i demandes reals de tota la cadena alimentària.

Els ajuts, que compten amb una dotació de 10 milions d’euros, estan dividits en les 9 línies següents:

  1. Línia 1: Ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte, línia d’ajut 1.
  2. Línia 2: Ajuts per la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits
  3. Línia 3: Ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d'establiments de manipulació de carn de caça.
  4. Línia 4: Ajuts per al foment de projectes transformadors i per l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari.
  5. Línia 5: Ajuts per al foment de la flexibilització de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors. 
  6. Línia 6: Ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.
  7. Línia 7: Ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària.
  8. Línia 8: Ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments.
  9. Línia 9: Ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa. 

Amb aquetes ajuts, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vol dotar de l'instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores.

Les 9 línies d’ajuts de l’Estratègia Alimentària de Catalunya són una palanca de canvi de la transformació del sector agroalimentari­­ del país. I avui, som a Vilafranca del Penedès perquè volem acompanyar a tots aquells projectes, petits i grans, que formen part del nostre sistema agroalimentari”, ha conclòs Gòdia.

3  

Imatges

Presentació ajuts PEAC a Vilafranca del Penedès.

Presentació ajuts PEAC a Vilafranca del Penedès. 128863

Presentació ajuts PEAC a Vilafranca del Penedès.

Presentació ajuts PEAC a Vilafranca del Penedès. 416280

Presentació ajuts PEAC a Vilafranca del Penedès.

Presentació ajuts PEAC a Vilafranca del Penedès. 418156