1. El DOGC publica el llistat de les 50 persones beneficiàries de la beca que atorga el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
  2. Els ajuts contribuiran a garantir la igualtat d’oportunitats de les graduades i graduats en Dret per a exercir com a futures jutgesses, jutges i fiscals

Vuit de cada deu persones que han obtingut una beca per preparar-se per a les oposicions a les carreres judicial i fiscal són dones (41 dones i 9 homes). El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica el llistat de persones beneficiàries dels ajuts que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i que contribuiran a garantir la igualtat d’oportunitats de les graduades i graduats en Dret per a exercir com a futures jutgesses, jutges i fiscals.

Perfil de les persones becades

La mitjana d’edat de les persones adjudicatàries de la beca és de 27 anys (la majoria tenen entre els 26 i 28 anys) tot i que la persona més jove en té 23 i la menys jove 35. Pel que fa al lloc de residència dels destinataris de les ajudes, la majoria (30) tenen el seu domicili a la demarcació de Barcelona mentre que 10 viuen a Tarragona, 6 a Girona i 4 a Lleida.

Pel que fa a la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels graduats i graduades en dret, se situa en un 7,86, amb una nota mínima de 7,00 i una màxima de 9,24. El 58% disposen d’una nota mitjana entre el 7 i el 8.

Igualtat d’oportunitats

Els i les beneficiàries de les 50 beques rebran 965 euros bruts al mes (el que equival al salari mínim interprofessional) durant un període de quatre anys, des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2026. Aquesta línia d’ajuts contribuirà a garantir l’accés a les carreres fiscal i judicial en igualtat d’oportunitats així com estabilitzar les plantilles de jutges, jutgesses i fiscals a Catalunya, potenciar el dret civil català i ampliar l'ús efectiu de la llengua catalana a l'Administració de justícia.

Més de 2 ME

El Departament de Justícia, Drets i Memòria hi destinarà un total de 2.316.000 euros durant els pròxims quatre anys, a raó de 579.000 per any. L’import de cadascuna de les beques per als quatre anys és de 46.320 euros. Els i les becades hauran de presentar cada mes la justificació econòmica del pagament als preparadors. Un cop superada l’oposició, la persona beneficiària haurà d’acreditar haver sol·licitat, amb caràcter preferent, la seva plaça o destinació a Catalunya.