1. El nou titular del Departament d’Acció Climàtica lliura els certificats al centenar d’empreses i organitzacions que s’han adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat en els darrers cinc anys
  2. També s’ha fet un reconeixement a les 29 entitats socials que participen en el Programa voluntari de compensació d’emissions
FOTO NP LLIURAMENT RECONEIXEMENT REDUCCIÓ GEH
Imatge de la intervenció del conseller.
{"name":"2023/06/20/19/00/e370b52d-b4d0-455c-8ed9-13afb090b259.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":72276}

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort i Subiranas, ha lliurat aquest dimarts, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), els certificats del centenar d’organitzacions que s’han adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) durant els darrers cinc anys i a les 29 entitats socials que participen en Programa voluntari de compensació d’emissions de GEH. Tots dos programes els posa a disposició de les organitzacions l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, per fomentar i donar suport en la reducció d’emissions. En l’acte hi han participat la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya e Busquet, i la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Marta Morera i Marcé.

Més de 400.000 tones de CO2 evitades

El Programa d’acords voluntaris, en funcionament des de l’any 2010, dona eines, suport i reconeixement a les organitzacions que voluntàriament volen calcular i reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa. Actualment en formen part 242 organitzacions de diferents sectors d’activitat. Més de dues terceres parts són empreses privades, la gran majoria, pimes, i una tercera part són entitats de l’administració pública i organitzacions sense ànim de lucre. En 13 anys s’hi han adherit 242 organitzacions, bona part de les quals han optat per accions encaminades a la implementació d’energies renovables i a la reducció del consum energètic.

Per tipologia, l’empresa privada és la més representada, amb un 72% del total. Les entitats de l’administració pública representen el 14%, les organitzacions sense ànim de lucre conformen el 10% i un 4% són altres tipus d’organitzacions, com consorcis. Des d’un punt de vista sectorial, la posició més destacada l’ocupen les consultories i enginyeries, especialment les dedicades a qüestions ambientals, juntament amb la indústria. De la indústria, els principals sectors representats són l’alimentari, el metal·lúrgic i el paperer, tot i que també hi estan compromesos l’administració pública, les organitzacions de logística i les entitats amb finalitats socials i d’educació i salut.

Si sumem la variació interanual de les emissions directes i del consum de l’electricitat del global de les organitzacions adherides al Programa s’estima que han reduït 463.596 tones de CO2 eq entre els anys 2015 i 2021.

Accions centrades en les renovables

FOTO NP LLIURAMENT RECONEIXEMENT REDUCCIÓ GEH 2
Foto de grup.
{"name":"2023/06/20/18/54/05a4ccf7-9a68-4dd4-9ea8-a7e595422765.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":120894}

Des de l’inici del programa, les organitzacions adherides han posat en marxa més de 3.300 actuacions, de les quals més de 2.500 ja estan implementades. D’aquestes, un 6% estan relacionades amb la reducció del consum de combustibles fòssils en instal·lacions fixes pròpies, com ara la introducció d’energies renovables, l’eficiència, o el monitoratge. Un 14% es basen en la mobilitat dels vehicles de la flota pròpia amb mesures com el canvi de flotes, videoconferències, la conducció eficient, el transport públic o prioritzar modes de transport menys emissors.

Però el volum més important és el que està relacionat amb la reducció de les emissions del consum d’electricitat, que representa un 46% de les actuacions, amb la implementació d’instal·lacions de fotovoltaica per autoconsum, la compra d’electricitat renovable, millores d’eficiència en la il·luminació i la climatització, realitzar monitoratges del consum, o instal·lar regulacions automàtiques. Un 15% de les organitzacions duen a terme actuacions de sensibilització, tant entre la seva plantilla com per a la clientela, mentre que un 19% de les mesures implementades van adreçades a reduir altres emissions com les derivades del consum d’aigua, de la gestió de residus o de les fuites de gasos fluorats.

Compensar emissions i contribuir amb entitats socials

FOTO NP LLIURAMENT RECONEIXEMENT REDUCCIÓ GEH 3
Un moment del lliurament.
{"name":"2023/06/20/18/56/516552f3-50c1-4f8c-8641-dfc69b171259.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":94806}

Durant l’acte, 29 entitats socials que participen en el Programa Voluntari de Compensació d'Emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, amb 35 projectes diferents, han rebut també un certificat. Aquest programa, que es va posar en marxa l’any 2015, es basa en promoure la reducció d’emissions de GEH a través de projectes que duen a terme entitats socials. Una vegada verificades externament les reduccions d’emissions d’aquests projectes, el programa facilita a d’altres organitzacions i particulars que puguin comprar aquestes reduccions d’emissions locals per compensar les emissions que no hagin pogut reduir internament.

D’aquesta manera, el programa dona suport a les entitat socials, permet compensar amb projectes duts a terme a Catalunya, i posa un preu a la tona de CO2 en un mercat voluntari, permetent que l’entitat social que redueix les emissions les pugui rendibilitzar. Els projectes que desenvolupen les entitats que col·laboren amb el programa van des d’evitar el malbaratament alimentari, a la introducció de renovables amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum i calderes de biomassa, a d’altres projectes d’eficiència energètica.

Les 4.256 tones reduïdes en una primera fase es van convertir en 4.256 crèdits de GEH venuts (a un crèdit per tona), que han representat 42.560 euros (10 euros per crèdit) per a les entitats promotores de projectes. En una segona fase s’han generat 7.416 crèdits, dels quals ja se n’han venut més del 90%. En breu es posaran a la venda els 7.720 nous crèdits de la tercera fase.