Encarna Bodelón: “Els trastorns en salut mental són més presents a la presó que en la població en general”

Les jornades, organitzades pels membres de la Criminal Justice Platform Europe (CJPE), se celebren del 4 al 7 de juliol

La cinquena edició de la International Criminal Justice Summer Course aborda, del 4 al 7 de juliol, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), la salut mental en la justícia penal, un dels grans reptes actuals del sistema penitenciari. Durant la inauguració de les jornades, la directora del CEJFE, Encarna Bodelón ha subratllat la importància de “tractar la salut mental a les presons, tenint en compte que aquests trastorns són més predominants entre els interns que en la població general”. Bodelón ha assegurat que cal “explorar accions encaminades a donar una resposta a la salut mental de les presons, en l’execució de mesures penals alternatives i en la justícia restaurativa”.

La temàtica escollida per enguany aprofundeix en l’abordatge dels problemes de salut mental que pateixen els interns de les presons. Per a cada edició, s’identifica un tema rellevant en l’àmbit de l’execució penal, que serveix de fil conductor per als tres cursos que s’imparteixen en paral·lel. Els diferents cursos formatius estan organitzats pel CEJFE i pels membres de la Criminal Justice Platform Europe (CJPE), que integra diferents organitzacions europees de referència: la Confederation of European Probation (CEP), l’European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris) i l’European Forum for Restorative Justice (EFRJ).

Cada organització selecciona els formadors, que tracten el tema escollit des d’una perspectiva diferent, però complementària. EuroPris se centra en els problemes de salut mental en els entorns penitenciaris tancats i en com crear un entorn més segur. Per la seva banda, la CEP estudia els problemes de salut mental en el context de la llibertat condicional, tant des del punt de vista dels usuaris com del personal. Per últim i des de l’EFRJ, s’imparteix un curs sobre la pràctica informada sobre el trauma en justícia penal, centrat en la justícia reparadora.

El programa de quatre dies consta de sessions plenàries, tallers paral·lels, seminaris i visites de camp. L’objectiu és examinar qüestions pràctiques clau, inspirar noves idees, fomentar-ne l’intercanvi i crear noves xarxes per millorar els serveis i les pràctiques a les presons, la llibertat condicional i la justícia restaurativa. La varietat del grup, procedent de diferents realitats europees, ofereix més oportunitats d’aprendre i de comprometre’s en qüestions de justícia penal.

L’activitat està adreçada a professionals tècnics que treballen en primera línia, especialistes en la matèria, coordinadors de programes, caps i responsables de servei, formadors, investigadors i acadèmics dels àmbits de presons, llibertat condicional o justícia restaurativa. Es tracta d’una oportunitat única per trobar-se amb professionals de diferents disciplines per d’actualitzar la informació sobre els models d’intervenció més eficients, posar en comú l’expertesa dels assistents i conèixer de quina manera s’acompleixen tasques i s’afronten desafiaments similars en altres jurisdiccions.

3  

Imatges

La directora del CEJFE, Encarna Bodelón, ha inaugurat la 5a edició de la International Criminal Justice Summer Course, que aborda la salut mental a les presons.

La directora del CEJFE, Encarna Bodelón, ha inaugurat la 5a edició de la International Criminal Justice Summer Course, que aborda la salut mental a les presons. 273081

La directora del CEJFE, Encarna Bodelón, ha inaugurat la 5a edició de la International Criminal Justice Summer Course, que aborda la salut mental a les presons.

La directora del CEJFE, Encarna Bodelón, ha inaugurat la 5a edició de la International Criminal Justice Summer Course, que aborda la salut mental a les presons. 378811

La directora del CEJFE, Encarna Bodelón, ha inaugurat la 5a edició de la International Criminal Justice Summer Course, que aborda la salut mental a les presons.

La directora del CEJFE, Encarna Bodelón, ha inaugurat la 5a edició de la International Criminal Justice Summer Course, que aborda la salut mental a les presons. 262087