1. En el marc del Pla Serra Húnter per atraure i retenir talent, s'oferiran 48 noves places de professorat lector i agregat
  2. En la primera crida d'aquest any es van rebre prop de 900 sol·licituds per a les 52 places ofertades
  3. L'objectiu d’aquest programa és la incorporació a les universitats públiques de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals
Pla Serra Húnter{"name":"2023/08/16/10/32/44a9d219-c785-4260-bef1-6bf301e4e115.jpg","author":"DREU","type":"0","location":"0","weight":837604}


El Departament de Recerca i Universitats, mitjançant el Pla Serra Húnter (PSH), obrirà a partir del pròxim 18 de setembre una nova convocatòria per captar personal docent i investigador per a les universitats catalanes amb criteris d’excel·lència internacional. Aquesta crida, que és la segona que es convoca aquest any, oferirà un total de 48 places, 47 corresponents a contractacions en la categoria de professorat lector amb voluntat de permanència (tenure-eligible lecturer) i 1 de professorat agregat (associate professor).

L'objectiu d’aquestes convocatòries és la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals. Els aspirants han d'estar en possessió del títol de doctor i disposar d’una trajectòria acadèmica excel·lent, preferentment amb experiència internacional. Per a les ofertes de professorat agregat, cal disposar d’almenys tres anys d'experiència postdoctoral. 

Les persones seleccionades per comissions integrades per acadèmics, nacionals i internacionals, de prestigi reconegut, hauran de dur a terme tasques docents així com cooperar amb els grups de recerca existents i/o desenvolupar noves línies de recerca complementàries.

Les ofertes formen part dels camps d’estudi següents: ciències, ciències de la vida, ciències socials, enginyeria i humanitats, i les quatre universitats que ofereixen les contractacions són la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El termini per presentar candidatures començarà el 18 de setembre per a les places de professor lector i s’estendrà fins al 13 d’octubre, mentre que per a la plaça de professorat agregat serà del 16 d’octubre al 2 de novembre.

El PSH d'enguany està finançat amb 18,6 milions d'euros, que s’engloben en els més de 138 milions que el Departament de Recerca i Universitats destina a promoure el talent en el pressupost per aquest any 2023, que ha augmentat un 13,5% els fons propis. En el cas de les contractacions que formen part del Pla, hi ha un cofinançament específic del Departament, tot i que són les universitats les que proposen els departaments beneficiaris dels contractes. Concretament, Recerca i Universitats subvenciona el 50% de les retribucions bàsiques del professorat Serra Húnter.

Prop de 900 sol·licituds en la primera crida

La primera crida anual del PSH 2023 va tancar el passat mes d’abril les ofertes de professor lector i agregat amb èxit de convocatòria, ja que es van rebre un total de 889 sol·licituds, 16 de mitjana per oferta. En aquesta primera convocatòria es van oferir 52 places, 49 contractacions en la categoria de professorat lector i 3 de professorat agregat.

Noves incorporacions de professorat Serra Húnter aquest curs 2023-2024

Aquest Pla d’excel·lència acadèmica ha esdevingut una via important de captació i retenció de talent per a les universitats catalanes. El pròxim curs 2023-2024 un total de 63 persones que van ser escollides per formar part del PSH en convocatòries anteriors s’incorporaran al sistema universitari, 58 seran contractades en la categoria de professorat lector i 5 de professorat agregat.

El procés de selecció del PSH és obert a persones d’arreu del món i es divideix en dues parts. La primera correspon a la crida internacional i la segona és el concurs a la universitat. La primera part, que té una durada d’uns sis mesos, serveix per donar publicitat a les contractacions que ofereixen les universitats i permetre que les persones que no disposin de l’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya puguin sol·licitar-la. La segona part és el procés selectiu en format de concurs; s’inicia amb la convocatòria oficial i la publicació al DOGC dels contractes oferts per cada universitat i pot durar fins a sis mesos més.

A aquestes places de professorat que s’incorporaran al sistema caldrà sumar les més de 800 que es preveu que es creïn durant els pròxims 3 anys amb el desplegament del pla de xoc del Departament de Recerca i Universitats per afavorir el relleu generacional i contra la precarització, a més de les places que puguin crear les universitats a través de les seves polítiques de personal.

20 anys de Pla Serra Húnter

El PSH, que enguany celebra el seu 20è aniversari, s'emmarca en el nou model de personal acadèmic que el Departament de Recerca i Universitats promou per reforçar l'obertura social i la internacionalització de les universitats catalanes, amb la voluntat d’avançar cap a una estructura docent més flexible i oberta al món adaptant-se sempre a les necessitats del sistema i de les universitats, sense deixar de banda el seu objectiu.

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement identifica el Pla Serra Húnter com a una de les eines per a la captació i retenció de talent al sistema universitari de Catalunya. És, doncs, una de les vies de contractació del personal docent i investigador (PDI) a les universitats públiques catalanes que, des de l’any 2003, any en què s’impulsa el Pla arran de la Llei d’Universitats de Catalunya, ha significat 1 de cada 4 incorporacions de professorat universitari.

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web del Pla Serra Húnter.