L’objectiu és que els joves de la comarca facin més ús quotidià del carnet en el comerç local i de proximitat

L’Agència Catalana de la Joventut, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà han posat en marxa aquesta setmana el projecte del nou Carnet Jove del Berguedà. L’objectiu és que el nou carnet reforci el vincle del Carnet Jove d’àmbit nacional —que ja és molt popular entre la joventut catalana— amb el món comarcal i, especialment, amb el comerç i serveis de proximitat.

Amb aquesta iniciativa s’incrementaran els avantatges actuals de proximitat per al jovent del Berguedà. Així, es pretén que els i les joves puguin fer servir més el carnet en comerços i establiments de la comarca i, d’aquesta manera, estrènyer el seu arrelament i identitat amb el Berguedà.

El Carnet Jove ofereix a tot Catalunya més de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional dels quals se’n poden beneficiar més de 519.000 nois i noies d’entre 12 i 30 anys que tenen el carnet arreu del país. A nivell comarcal hi ha 2.572 joves que són titulars del Carnet Jove al Berguedà, on ara hi ha 69avantatges.

La posada en marxa del nou Carnet Jove del Berguedà marca el punt de partida d’expedició dels nous carnets, que inclouen l’escut del Consell Comarcal del Berguedà. D’aquesta manera, els joves que són titulars del Carnet Jove veuran com automàticament el carnet també se’ls converteix en el de la seva comarca.

La posada en marxa del carnet també serveix per a intensificar la campanya per a captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes i avantatges a la comarca. Aquests nous avantatges s’afegiran a l’oferta actual del CJ a la comarca, repartida actualment entre els àmbits de salut (2,90%), formació (7,25%), esports (13,04%), turisme i mobilitat (20,29%), tecnologia (10,14%), cultura (18,84%), lleure (2,90%) i altres (24,64%).

D’aquesta oferta se'n poden beneficiar els 2.572 titulars (52,26% noies i 47,74% nois) que el Carnet Jove té avui al Berguedà repartits entre les següents franges d’edat: 12-13 anys (1,29%), 14-17 anys (11,55%), 18-21 (24,18%), 22-25 (26,32%), 26-30 (31,80%) i 31 anys (4,86%). Es tracta d’unes xifres que signifiquen una penetració mitjana del 33,83% del Carnet Jove entre el total de joves residents a al Berguedà.

A més del jovent del Berguedà, dels descomptes al comerç i serveis del CJ a la comarca també se’n poden beneficiar el conjunt dels titulars del carnet a la demarcació de Barcelona (355.421 joves), al conjunt de Catalunya (519.018 joves) i arreu d’Europa (més de 7,5 milions).

Els joves del Berguedà que decideixin de fer-se nous titulars del Carnet Jove a partir de l’octubre ho podran fer a través del web carnetjove.cat, a qualsevol de les oficines de CaixaBank o a imagin. El Carnet Jove del Berguedà té un format digital i es pot fer servir directament des de l’APP mòbil del Carnet Jove. Per tal de disposar del carnet, els joves hauran d’acreditar que resideixen a la comarca tot mostrant el seu DNI o bé el certificat d’empadronament. Per la seva banda, els joves que ja eren titulars no caldrà que el renovin perquè ja disposaran automàticament de la versió digital del Carnet Jove del Berguedà a l’APP del CJ.

Joventut va iniciar en fase de prova pilot el Carnet Jove als ens locals el 2018 en un total de set municipis catalans. L’èxit de la iniciativa fa que Joventut l’hagi seguit estenent a nous municipis i comarques, com és el cas del Berguedà.