1. Ha estat dissenyat i executat pel Consorci per a la Normalització Lingüística i la Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona i la implicació dels agents econòmics locals
  2. Incidirà especialment en els comerços amb més necessitats lingüístiques
  3. Vol fer front a la reculada de l’ús del català que s’ha produït en el sector comercial de Tarragona com a conseqüència de les transformacions sociodemogràfiques viscudes per la ciutat durant la darrera dècada
Ofercat{"name":"2024/06/13/11/12/6d8105a0-8cfa-49ac-b1af-eb5271967744.jpg","author":"Departament de Cultura ","type":"0","location":"0","weight":172536}

El secretari de Política Lingüística i president del Consorci per a la Normalització Lingüística, Francesc Xavier Vila i la presidenta del Centre de Normalització de Tarragona i regidora de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos, han presentat el pla d’acció Ofercat per promoure l’ús del català al comerç a Tarragona, que impulsen conjuntament la Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Tarragona. Entre d’altres accions destacades, el Pla inclou accions de formació als establiments mateix. En la seva intervenció, Vila ha afirmat que: “El comerç és una activitat bàsica de la vida quotidiana i té un paper fonamental en la construcció d’una societat cohesionada, oberta i integradora. Garantir la disponibilitat lingüística en català en el comerç no és només un dret reconegut al nostre marc legal, sinó una aposta per la qualitat del servei i un acte de responsabilitat social corporativa”. Per la seva banda, Ramos ha afirmat que: “Des de l’Ajuntament de Tarragona hem posat i seguirem posant facilitats perquè, d’una banda, el coneixement de la llengua arribi a tothom i, de l’altra, a tots els comerços els ciutadans de Tarragona puguin ser atesos en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya”. A l’acte també hi ha intervingut la regidora de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament, Montse Adan, que ha declarat que "No estem en el millor moment de la llengua catalana i la nostra responsabilitat és ser al costat per millorar la llengua al comerç. Des de Comerç i l'Ajuntament de Tarragona estem elaborant un pla estratègic a nivell de comerç i tenim clar que el recolzament a la llengua catalana estarà inclòs en aquest pla com un pilar fonamental”.

El pla, que ha presentat la directora del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, Rosa Ibarz, comptarà amb la col·laboració dels agents econòmics locals i incidirà en l’ús del català en l’àmbit comercial amb accions formatives, informatives i de sensibilització. El pla impulsarà accions específiques en àmbits com l’hostaleria o la restauració i posarà èmfasi en els establiments que presentin els dèficits lingüístics més significatius.

Entre les línies de treball d’aquest pla destaca la de “Comerços aprenents”, que s’adreça específicament als comerços lingüísticament més deficitaris pel que fa a l’ús del català. Consisteix en la realització d’un total de 10 sessions de formació elemental de llengua catalana al mateix comerç a càrrec d’un tècnic del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Això permetrà que el personal que es formi puguin començar a adreçar-se als clients en català en interaccions senzilles. També es proporcionarà informació sobre les vies presencials i en línia per aprendre català, es divulgaran els ajuts existents per a la introducció del català a les empreses i s’informarà dels drets i els deures lingüístics.

Albert Fabà, tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha iniciat la sessió amb els resultats de l’estudi Ofercat 2022, que han ha servit de base per l’elaboració del Pla Ofercat 2024 que s’ha presentat avui.

Reculada de l’ús en les interaccions i la retolació

Segons les dades del darrer projecte Ofercat (2022), el català és la llengua més usada a la retolació comercial de Tarragona (41,1 %). A continuació hi ha els rètols ambivalents o sense contingut lingüístic (22,1 %), i els rètols en castellà (19,4 %). Aquestes dades reflecteixen una caiguda de 8 punts en l’índex d’oferta de català en la retolació en comparació amb l’estudi Ofercat que l’any 2015 es va portar a terme a Tarragona . 

Pel que fa a la llengua oral, la llengua de salutació, és a dir, aquella en què el comerciant s’adreça al client abans que aquest digui res, el català suposa el 30,2 %, 13 punts per sota del que es registrava l’any al 2015, quan era de 43,4 %, el 5,5 % de respostes són ambivalents català-castellà i el 62,5 % saluden en castellà. Per la seva banda, la disponibilitat lingüística en català, és a dir, l’adaptació al català per part del comerciant quan el client se li adreça en aquesta llengua, se situa en un 62,2 %, quan l’any 2015 es va situar en el 70,5%.

L’evolució en els usos lingüístics al comerç reflecteix en bona mesura l’evolució demogràfica al conjunt del país, caracteritzada per una presència creixent de persones nascudes a l’estranger que, en el cas concret dels titulars de comerços establerts a Tarragona arriba al 28,5 %. Aquesta dada segueix l’evolució demogràfica del país, en què el 58,5% ha nascut a Catalunya, el 19,8% a la resta de l’Estat, i el 21,7% ha nascut a l’estranger, segons dades de 2022 del Padró d’habitants (Idescat).

Diferències entre sectors

Pel que fa als resultats segons el sector comercial hi ha dos sectors on el català és majoritari o pràcticament majoritari: l’índex de català a la retolació de finances és de 67 punts sobre 100 i a l’alimentació de 82 punts. La presència del català és força més limitada a restauració i hoteleria, amb 40 punts, i a tèxtil i derivats, amb 24 punts. L’oferta en la retolació millora 11 punts respecte el 2015 en l’alimentació i empitjora especialment en les finances i el tèxtil i derivats, atesos els canvis per retolacions ambivalents o sense contingut lingüístics de les grans marques. 

Pel que fa a la presència del català en la llengua oral és especialment important l’empitjorament a la restauració (més de 20 punts de caiguda), sector on la mobilitat laboral és molt elevada. A la resta de sectors, cal assenyalar dinàmiques diverses: a l’alimentació millora la salutació i la disponibilitat en català i a tèxtil i derivats empitjora la salutació en català, però millora la disponibilitat.

Un estudi rigorós de llarga trajectòria

Els plans Ofercat són una actuació impulsada conjuntament per la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb els ajuntaments, per millorar la posició del català en l’entorn comercial. Es basen en els estudis Ofercat, queanalitzen mitjançant tècniques d’observació l’oferta lingüística del comerç d’una ciutat, concretament la llengua escrita de la retolació de l’establiment comercial i la llengua d’atenció oral dels dependents. A través d’un procediment de mostreig per rutes aleatòries, a la ciutat de Tarragona s’ha observat una mostra de 523 establiments comercials.

El projecte Ofercat va arrencar l’any 2000, i inicialment va consistir en un conjunt d’estudis per observar de manera sistemàtica l’oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya. D’ençà de 2016, els estudis van ser complementats pels plans d’actuació, denominat Plans Ofercat, que impulsen diverses accions de foment del català. Estudis i plans es repeteixen de manera cíclica a les mateixes localitats cada 4 anys per adaptar-los als canvis socials, econòmics i comercials. L’any 2022 es van reprendre els estudis Ofercat, aturats al 2020 per la la COVID-19, i des d’aleshores s’estan intensificant arreu del territori.


Índex Ofercat de la retolació identificativa, informativa, d’horari, de la llengua de salutació i disponibilitat lingüística Tarragona, 2022

Ofercat{"name":"2024/06/13/11/03/d5c59183-b11c-4dd2-97ba-b7e9cfbe17e1.png","author":"Departament de Cultura ","type":"0","location":"0","weight":15464}