La nova convocatòria del programa “TU+1” atorga un ajut de 20.850 euros per contractació, que es pot sol·licitar fins al 12 de setembre

S’ha obert el termini per inscriure’s a la nova convocatòria del “TU+1”, un programa que subvenciona la contractació indefinida d’una persona en situació d’atur per part de persones treballadores autònomes sense cap assalariat al seu càrrec. El Govern, per mitjà del Departament d’Empresa i Treball, destina 15 milions d’euros a la convocatòria d’enguany i augmenta un 13,8% l’import dels ajuts en relació a l’anterior.

Les sol·licituds es poden realitzar des d’avui i fins al dia 12 de setembre a les 14 hores, per mitjà de canalempresa.gencat.cató tramits.gencat.cat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa del Govern és doble: d’una banda, fomentar la contractació indefinida de persones en situació d’atur; i de l’altra, donar suport al creixement dels negocis i projectes professionals de persones treballadores autònomes que tenen suficient activitat però no s’atreveixen a fer el pas de contractar algú. A través d’aquest programa es poden contractar fins a tres persones desocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupades.

L’import de l’ajut “TU+1” és de 20.850 euros per finançar la contractació d’una persona desocupada a jornada completa. La contractació també es pot fer per a una jornada parcial (igual o superior al 50%) i en aquest cas la quantia de l’ajut serà proporcional. El contracte ha de ser indefinit i la durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut haurà de ser de 18 mesos. El contracte s’ha de fer en el termini de, com a màxim, tres mesos a comptar des de l'endemà de l’atorgament.

Poden sol·licitar l’ajut “TU+1” tant les persones treballadores autònomes com les societats limitades unipersonals que no tinguin persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors. A més, han de portar un mínim d’un any ininterromput donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (en el cas de les persones físiques) o inscrites en el Registre Mercantil (en cas de les societats unipersonals).

31,48 milions d’euros en programes de suport al treball autònom

El suport del Govern al treball autònom, que ha estat una de les prioritats del Departament d’Empresa i Treball al llarg de la legislatura, es concreta també amb el programa “Consolida’t” i amb els “Ajuts per al foment de l’autoocupació de persones joves”. Ambdós, impulsats des de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, i dotats enguany amb 3.480.000 euros i 13.000.000 euros respectivament.

En total, el Govern destina enguany 31,48 milions d’euros en programes de suport al treball autònom. D’aquesta quantitat, 28 milions corresponen a ajuts directes. L’objectiu d’aquestes mesures és oferir oportunitats a les persones treballadores autònomes per tirar endavant el seu projecte professional, ja sigui per posar-lo en marxa, consolidar-lo o per fer possible el seu creixement.