Projecte de Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims de determinats centres d'educació infantil

query_builder   7 novembre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

Projecte de Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims de determinats centres d'educació infantil

Aquest projecte de Decret regula els requisits mínims dels centres docents d’educació infantil (0 a 6 anys) que imparteixen un o els dos cicles que la conformen (0-6 o 0-3 i 3-6 anys) en determinades zones:- Zones rurals: allà on la demanda d’escolarització, amb pocs alumnes per cada edat, no permet tenir cursos complerts. El projecte de Decret facilita l’agrupament de nens i nenes de diverses edats per poder tenir un grup d’alumnes suficient per crear la llar d’infants.- Zones urbanes ja consolidades, com poden ser els nuclis centrals de les poblacions en les que la disponibilitat de solars no permet donar compliment amb tot rigor als requisits mínims fixats amb caràcter general a la normativa bàsica de l’Estat, que són assolibles per a les llars d’infants de nova creació però no per les autoritzades abans de la publicació de la Llei Orgànica 1/90 de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.En tot cas, es garanteix l’acompliment de les condicions de qualitat en l’atenció als infants, singularment en els aspectes de personal docent i espais educatius.