El Consell Executiu aprova el Decret d'aprovació del catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos de joc

query_builder   5 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Consell Executiu aprova el Decret d'aprovació del catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos de joc

Aquesta mesura ve motiva pel fet que fins ara, en no haver-se fet ús de la potestat reglamentària relativa a les reglamentacions especials de jocs i casinos i d’acord amb el que disposa el Decret 325/1985 pel qual es va aprovar el primer Catàleg de Jocs i Apostes autoritzats a Catalunya, s’ha aplicat a Catalunya en aquesta matèria l’Ordre ministerial de 9 d’octubre de 1979 d’aprovació del catàleg de jocs.Després de quinze anys d’aplicació de l’Ordre ministerial i per tal d’actualitzar el seu contingut, resulta doncs evident la necessitat de complementar mitjançant una disposició de caràcter reglamentari el marc jurídic regulador dels jocs que es poden practicar als casinos.Així doncs, mitjançant aquest nou reglament es pretén unificar la normativa existent en la matèria i adequar-la als principis de la Llei 15/1984 del joc, amb la finalitat d’obtenir una completa regulació de cadascun dels jocs que poden practicar-se en els casinos. A més, amb aquesta nova normativa es pretén una millora del control administratiu que ha de mantenir-se sobre aquest tipus d’activitats amb clara transcendència econòmica i social.