Avantprojecte de Llei de fundacions privades

query_builder   2 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Avantprojecte de Llei de fundacions privades

Si bé Catalunya ja es va dotar d’una regulació de les fundacions privades mitjançant l’aprovació de la Llei 1/1982, els anys que han transcorregut des de la seva aprovació i els canvis produïts en la nostra societat durant aquest període feien necessària una revisió i una nova proposta de regulació de les fundacions.Avui dia, la majoria de les fundacions que es constitueixen no es caracteritzen per disposar, des de l’inici, d’un gran capital o un gran patrimoni que permetin que, amb les rendes que es produeixen, es financin les activitats. Ara, els elements rellevants en la constitució de les fundacions són el voluntarisme, l’activitat que desenvolupen al servei de l’interès general i, sovint, el suport de les administracions públiques.Aquest projecte de Llei pretén, primordialment, donar resposta a la problemàtica sorgida d’aquestes noves fundacions, que han nascut al costat de les tradicionals, i dotar totes elles i el Protectorat de la Generalitat, d’una eina que faciliti les seves activitats i funcions. La Llei és poc intervencionista sense que es perdi, però, la tutela que el Protectorat dona i que s’orienta més cap a funcions de suport i d’assessorament que no de control.Es redueixen i simplifiquen els requisits per constituir una fundació i la burocràcia en la gestió, fet que alhora pot suposar una bona eina de foment.