Acord d'aprovació de la proposta d'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP) per al període 2000 ' 2006

query_builder   31 agost 2000 10:00

event_note Nota de premsa

Acord d'aprovació de la proposta d'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP) per al període 2000 ' 2006

El Govern aprova la proposta presentada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del programa IFOP 2000 ’ 2006 per a mesures estructurals en el sector de la pesca, i amb una assignació per a Catalunya de 8.124 MPTA (48,82 M?).L’aplicació d’aquest programa constitueix la columna vertebral de les actuacions de l’Administració per facilitar l’existència d’un sector pesquer viable a llarg termini i que permet desenvolupar tot un seguit d’accions que són fonamentals per disposar d’un sector ajustat als recursos marins disponibles i correctament orientat vers accions futures.El repartiment del finançament total orientatiu públic i privat durant els propers set anys del Programa Operatiu és el següent:Participació comunitària8.124,00 MPTA (48,82M?) Govern central4.146,42 MPTA (24,92M?)Generalitat de Catalunya5.403,32 MPTA (32,47M?)Fons privats20.390,42 MPTA (122,54M?)Inversió TOTAL38.064,16 MPTA (228,77M?)El passat 31 de desembre va finalitzar el programa IFOP 1994 ’ 1999 amb un total de 560 expedients aprovats per un import de 6.643 MPTA (39,92M?). Cal constatar que l’actual dotació pressupostària suposa un increment del 85% dels recursos europeus i un 266% més de recursos públics totals que en l’anterior IFOP.Els eixos prioritaris destacats per al nou període seran:- Ajustament de l’esforç pesquer: ajut a la suspensió definitiva de tota activitat pesquera d’un vaixell de pesca.- Modernització de la flota pesquera: la mesura consisteix en la substitució d’embarcacions velles per altres de noves així com la modernització d’embarcacions de pesca, sense que això impliqui un augment de la capacitat de pesca de la flota catalana. En total es planteja la construcció de 140 embarcacions i la modernització de 350.- Desenvolupament i modernització del teixit productiu:- Actuacions adreçades a la protecció de la franja costera mitjançant la construcció d’esculls artificials, la creació de reserves marines i altres actuacions similars. L’objectiu és protegir els hàbitats més productius i les zones de cria de poblacions d’interès pesquer amb la finalitat d’aconseguir una pesca sostenible i afavorir la restauració dels fons d’interès pesquer. La superfície protegida al final del període serà de 8.400 Ha.- Inversions per construcció i modernització d’establiments de cultius marins.- Inversions materials per equipar ports pesquers amb l’objectiu de millorar les condicions de desembarcament i emmagatzematge dels productes de la pesca en els ports. L’objectiu específic és l’equipament dels nous ports pesquers de Barcelona, Tarragona, Badalona, Deltebre i les noves instal·lacions de la resta de ports pesquers de Catalunya.- Construcció i/o modernització d’instal·lacions adreçades a la transformació i comercialització en destí i en origen dels productes de la pesca i l’aqüicultura.- Mesures socioeconòmiques: L’objectiu general és atendre als pescadors afectats per mesures de reestructuració en forma de prejubilacions, primes individuals o primes a la reconversió.- Foment de la constitució d’organitzacions de productors en el sector de la pesca i l’aqüicultura, foment d’accions d’interès col·lectiu en el camp medioambiental i participació de les confraries de pescadors en la gestió dels plans de pesca i en la reducció de l’esforç pesquer.