El Govern aprova el Projecte de Llei de Justícia Juvenil

query_builder   24 octubre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei de Justícia Juvenil

Aquesta Llei adapta la legislació catalana a la nova situació i substitueix l’actual Llei 11/85 de protecció de menors per un instrument legal adequat que permeti executar correctament les funcions i competències de la Generalitat respecte dels menors i joves destinataris de resolucions adoptades pels jutges i tribunals, en el marc de la Llei Orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.La finalitat bàsica que persegueix és promoure la integració i la reinserció social, mitjançant les actuacions i programes que es duen a terme en interès dels menors i joves i que han de tenir un caràcter fonamentalment educatiu i responsabilitzador i amb ple respecte als seus drets.En aquest aspecte cal destacar que la Llei contempla un Estatut dels menors i joves internats que recull bàsicament els drets, obligacions, règim d’internament així com l’ingrés i designació del centre. Els drets contemplen aspectes com ara la presumpció d’innocència, el dret del menor a rebre una educació i formació integral o bé el dret a comunicar-se amb els seus pares o representants legals.La Llei també regula l’execució de les diferents mesures en medi obert previstes en la Llei orgànica 5/2000, així com l’activitat dels centres d’internament, amb l’objectiu fonamental de la integració i reinserció social mitjançant l’aplicació de programes eminentment educatius.S’exposa el suport als processos individuals de reinserció dels menors i joves atesos en l’àmbit d’aquesta Llei, preveient dos tipus d’actuacions: les dutes a terme pels professionals mentre estan complint les mesures judicials imposades, i la participació, un cop complertes, en programes d’assistència voluntària.També cal destacar que la Llei preveu que les entitats locals puguin, per delegació del Govern, assumir competències, participant en la prevenció i inserció social de menors i joves, a través dels serveis d’atenció primària o especialitzada que tenen assignats. També s’insta a la promoció de la participació, sense ànim de lucre, de persones físiques i institucions, associacions i fundacions privades.