Avantprojecte de Llei de cooperació al desenvolupament

query_builder   29 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Avantprojecte de Llei de cooperació al desenvolupament

Des de la recuperació de la democràcia, tant la Generalitat de Catalunya com els ens locals han desplegat gradualment polítiques de cooperació expressives de la voluntat cívica de fer una Catalunya més solidària i oberta als problemes globals actuals. L’experiència guanyada i els avenços fets són notoris.Hem après que era necessària la planificació i l’estratègia en l’acció de les administracions; que es poden millorar les capacitats operatives tant en l’actuació administrativa com dels agents de cooperació; que cal una millor coordinació i col·laboració interadministratives i amb la societat civil; que cal garantir l’eficàcia de l’ajut dispensat i la coherència amb les altres polítiques públiques catalanes; que cal augmentar substancialment i progressiva els recursos afectats a aquesta finalitat.L’aprovació i l’aplicació d’aquesta Llei implicarà l’establiment d’un marc jurídic capaç d’ordenar, dinamitzar i reforçar les actuacions de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, de la qual cosa es derivaran beneficis de caire humanitari i de millora de les condicions de diàleg i participació qualitativa entre els agents de cooperació.La Llei expressa la voluntat de la Generalitat de liderar, ordenar i coordinar la cooperació oficial catalana a favor del països i els pobles en via de desenvolupament.La Llei vol ésser innovadora i presenta algunes notes característiques que pretenen definir un model català de cooperació. La primera i més important especificitat d’aquest model és la concepció de la intervenció pública com a complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i cooperació. Vol fomentar l’esperit emprenedor en aquest àmbit a través de la col·laboració, cooperació i concertació entre les iniciatives socials i l’activitat administrativa.La Llei també regula les relacions de coordinació, cooperació i col·laboració entre la Generalitat i els ens locals de Catalunya en aquesta matèria, dins el respecte que es deu a l’autonomia local.La Llei reflecteix la voluntat de contribuir des de Catalunya al compliment dels compromisos assumits pels països desenvolupats, en el marc de les Nacions Unides, de destinar el 0,7% del PIB al desenvolupament dels països i els pobles en vies de desenvolupament, tot i que cal recordar que aquest compromís es dirigeix i obliga als Estats.La Llei vol que l’activitat de cooperació al desenvolupament de la Generalitat respongui a una planificació estratègica quadriannal i quedi anualment programada. El Pla Director i els plans anuals són l’expressió més destacada de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat.