S'aprova el Decret de creació del Comitè de seguiment i actualització de la implantació i els objectius del Pla estratègic Catalunya en Xarxa

query_builder   24 octubre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

S'aprova el Decret de creació del Comitè de seguiment i actualització de la implantació i els objectius del Pla estratègic Catalunya en Xarxa

Donant compliment a la Resolució 104/VI del Parlament de Catalunya, el Govern crea el Comitè de Seguiment i Actualització de la implantació i dels objectius del Pla estratègic Catalunya en xarxa.Aquest Comitè comptarà amb la participació permanent de membres del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i del Consorci Localret, així com eventualment amb especialistes i experts coneixedors dels àmbits sobre els quals el Pla estratègic Catalunya en Xarxa incideix. Aquests àmbits són:- Infraestructures i serveis bàsics- Indústria- Comerç- Educació i formació- Administració i serveis al ciutadà- Sanitat i qualitat de vida- Societat i canvi culturalL’Objectiu del Comitè serà determinar el grau de compliment i implantació de les iniciatives i accions del Pla estratègic i impulsar-ne l’actualització. Els objectius concrets del Comitè a curt termini seran fixats pels seus membres permanents.Aquest Comitè informarà periòdicament la Comissió per a la Societat de la Informació del Parlament de Catalunya sobre l’estat d’execució del Pla estratègic.