Avantprojecte de Llei d'aeroports de Catalunya

query_builder   2 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Avantprojecte de Llei d'aeroports de Catalunya

L’objecte d’aquesta Llei és regular la planificació, la construcció, la gestió, la utilització i el règim de policia dels aeroports i aeròdroms que són competència de la Generalitat de Catalunya.Entre els aspectes generals recollits en la Llei destaquen els principis de sostenibilitat, respecte al medi ambient i aplicabilitat de l’avaluació d’impacte ambiental que han de ser presents en totes les actuacions relatives al sistema aeroportuari.La planificació, tant en l’aspecte urbanístic com en el propi i específic del sector aeroportuari queda emmarcada en la figura del Pla d’Aeroports de Catalunya. En aquesta línia es descriu el Pla Director amb que han de comptar els aeroports de titularitat pública.Un aspecte a destacar de la Llei, pel seu caràcter innovador, és el relatiu a la gestió dels aeroports i aeròdroms. S’admet que aquestes infraestructures públiques puguin ser gestionades en qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta que preveu la legislació de contractes de les administracions públiques. És especialment destacable la previsió de la creació d’una entitat gestora de caràcter mercantil que assumiria la direcció, la gestió i l’administració de la instal·lació.