El Govern acorda aprovar definitivament la modificació del Pla general metropolità al sector del front litoral i al marge dret del riu Besòs, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs

query_builder   5 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda aprovar definitivament la modificació del Pla general metropolità al sector del front litoral i al marge dret del riu Besòs, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs

La modificació té per objecte possibilitar les iniciatives públiques que es plantegen en el front litoral com a conseqüència de la previsió de realitzar en aquest territori el Fòrum universal de les cultures de Barcelona 2004.La proposta preveu la transformació del front litoral per localitzar i articular elements d’interès públic com la continuïtat del Passeig Marítim entre Poble Nou i Badalona i la implantació d’un zoo marí, la creació de noves zones de platja i la redefinició del port de Sant Adrià.També es preveuen noves solucions urbanístiques i socials al Barri de la Mina, la recuperació medioambiental del riu Besòs i la previsió d’un barri mixt d’habitatge i activitat econòmica a la Catalana.La modificació del Pla general abasta els termes municipals de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs. Pel que fa al terme municipal de Barcelona, l’aprovació definitiva l’ha d’adoptar la Subcomissió d’urbanisme de Barcelona, en virtut de les determinacions de la Carta Municipal. Pel que fa al municipi de Sant Adrià del Besòs, l’aprovació definitiva correspon al Govern de la Generalitat, doncs la proposta comporta modificació de zones verdes.L’expedient ha estat informat favorablement per la Comissió Jurídica Assessora amb l’establiment d’unes condicions que són les que es fan constar en la proposta d’acord, que es limita al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.