El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infrastructures per al tractament de les aigües residuals, justificat en la necessitat peremptòria de resoldre d'una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocaments d'aigües residuals de diversos nuclis urbans

query_builder   3 abril 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infrastructures per al tractament de les aigües residuals, justificat en la necessitat peremptòria de resoldre d'una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocaments d'aigües residuals de diversos nuclis urbans

El retard en la construcció de les obres projectades provocarà un greu desfasament que indubtablement distorsionarà els plans de sanejament que el Pla Director de Catalunya preveu per a aquestes zones. A més de provocar un greu incompliment de la legislació comunitària en matèria de sanejament. En concret permetran l’execució de les següents obres:- Construcció i entrada en funcionament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i dels col·lectors en alta del Poblenou del Delta al terme municipal d’Amposta. Permetran la recollida, conducció i subsegüent tractament de les aigües residuals generades, aconseguint-se, d’aquesta manera, el tractament d’un cabal equivalent a una població servida de 660 habitants, aconseguint una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca de l’Ebre.- Projecte modificat dels col·lectors en alta de Bell-lloc d’Urgell. Mitjançant la construcció i entrada en funcionament dels 1.776 m. de xarxa de col·lectors projectada, es possibilitarà la recollida i subsegüent conducció de les aigües generades pels nuclis urbans fins a la futura depuradora de Bell-lloc d’Urgell, per a la seva depuració, aconseguint una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca del riu Segre.- Projecte constructiu dels col·lectors en alta al municipi d’Ulldemolins. Mitjançant la construcció i posada en funcionament dels 1.672 m. de xarxa de col·lectors projectada es permetrà la recollida i subsegüent conducció, de les aigües residuals generades pels nuclis urbans abans esmentats, fins a la futura depuradora d’Ulldemolins, per a la seva depuració, possibilitant aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca del riu Ebre.