Aprovació del projecte de Decret de mesures excepcionals en matèria de fonts d'abastament públiques afectades per nitrats

query_builder   2 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Aprovació del projecte de Decret de mesures excepcionals en matèria de fonts d'abastament públiques afectades per nitrats

El seguiment i el control realitzats de la concentració de nitrats en les aigües, ha permès constatar la seva presència en determinades fonts de proveïment destinades al consum humà en concentracions que exigeixen una actuació immediata de l’Administració per corregir aquesta situació i garantir l’abastament en les condicions adequades.L’objecte del present Decret és l’adopció de les mesures excepcionals necessàries per tal de fer front a la contaminació per nitrats d’alguns aqüífers explotats per al proveïment públic.El Departament de Medi Ambient promourà fonts de proveïment alternatives d’origen superficial o subterrani exemptes d’aquesta contaminació, amb la finalitat de substituir o de complementar (per dilució) les existents, sempre que sigui possible.