El Govern aprova amb caràcter d'urgència el Decret pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols per a la prevenció de la legionel.losi

query_builder   27 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova amb caràcter d'urgència el Decret pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols per a la prevenció de la legionel.losi

Aquest Decret té per objecte la prevenció de la legionel·la mitjançant l’establiment de mesures de manteniment, neteja i desinfecció d’aparells i equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire (amb producció d’aerosols) que formen part de sistemes de climatització i/o d’instal·lacions d’humidificació de l’aire considerats de risc per a aquesta malaltia.La legionel·la és un microorganisme associat al medi hídric que en ocasions pot colonitzar algunes instal·lacions que requereixen l’ús d’aigua per al seu funcionament. Si aquestes no tenen un manteniment adequat poden actuar com a possibles focus multiplicadors de la legionel·la proporcionant els nutrients i la temperatura adequada per a la seva multiplicació, a més de dispersar l’aigua contaminada a l’aire en forma d’aerosols.És per això que s’han establert les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.Es contemplen com a instal·lacions de risc les torres de refrigeració i condensadors evaporatius, aquelles que afecten l’ambient exterior dels edificis, i les instal·lacions que afecten l’ambient interior dels edificis: humificadors que generin aerosols i equips similars de refredament de l’aire per pulverització.Es contemplen les següents mesures que cal que s’adoptin per prevenir la legionel·losi:- Els aparells i equips que basen el seu funcionament en la transferència de masses d’aplicació tant de les entitats producció com d’aerosols s’hauran d’ubicar en llocs allunyats de les persones, de les preses d’aire condicionat i de les finestres.- Aquests aparells han d’estar dotats de separadors de gotes d’alta eficàcia. La quantitat d’aigua arrossegada ha de ser inferior al 0,1% del cabal d’aigua en circulació en l’aparell.En el termini de tres mesos la Generalitat s’obliga a regular el règim sancionador aplicable en cas d’infracció així com el grau d’intervenció dels Ajuntaments.