El Govern acorda l'aprovació dels Estatuts del Consorci Sanitari de l'Anoia

query_builder   5 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'aprovació dels Estatuts del Consorci Sanitari de l'Anoia

El Consorci Sanitari de l’Anoia està participat pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia.El seu objectiu es fer activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident en l’àmbit sanitari de la comarca de l’Anoia i la seva àrea sanitària d’influència. Entre les seves finalitats específiques en destaquem:- L’assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d’assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.- La prestació de serveis d’atenció primària de salut.- La prestació de serveis d’atenció sociosanitària.- Participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.- Proporcionar serveis de rehabilitació.- Activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.El Consorci de l’Anoia construirà, equiparà i posarà en funcionament un nou centre hospitalari a la comarca de l’Anoia. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Igualada cedirà gratuïtament els terrenys en els que s’ubicarà el nou hospital i facilitarà l’obtenció dels corresponents permisos d’obres i d’activitat. El Consell Comarcal de l’Anoia col·laborarà en el finançament dels projectes d’urbanitazació i d’obres. El Servei Català de la Salut facilitarà la construcció, equipament i posada en funcionament del centre sanitari d’acord amb les previsions que s’estableixin al Pla funcional del nou hospital, un cop hagi estat aprovat pel Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia i pel Servei Català de la Salut.