Decret pel qual es desplega l'estructura i l'organització centrals de l'ens públic Servei Català de la Salut

query_builder   31 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Decret pel qual es desplega l'estructura i l'organització centrals de l'ens públic Servei Català de la Salut

Des de la creació del Servei Català de la Salut ençà, s’han produït tot un seguit de canvis en l’entorn de la prestació sanitària de cobertura pública tals com la progressiva universalització de l’assistència sanitària a tots els ciutadans i el canvi en el sistema de finançament en els serveis sanitaris públics que ha comportat la supressió del provinent dels recursos del sistema de Seguretat Social. Al mateix temps, s’ha avançat en el desenvolupament i implementació de noves fórmules de gestió dels serveis sanitaris que, tot i mantenir el caràcter públic de la prestació, han coadjuvat a una major eficàcia i eficiència dels serveis oferts al ciutadà.Aquesta evolució del sistema fa aconsellable modificar l’estructura del Servei Català de la Salut per tal de reforçar el seu paper com a entitat encarregada d’assegurar i garantir les prestacions del sistema sanitari públic als ciutadans.De la nova estructura destaquem dues noves àrees del Servei Català de la Salut:- L’Àrea Sanitària a qui correspon l’elaboració de les propostes de desenvolupament de les activitats relatives a l’ordenació i a la planificació dels serveis sanitaris i sociosanitaris d’utilització pública, així com l’avaluació de la seva demanda.- L’Àrea de Serveis i Qualitat a qui correspon portar a terme aquelles actuacions adreçades a garantir els serveis sanitaris i sociosanitaris de cobertura pública, i a vetllar per una atenció de qualitat en la prestació d’aquests serveis als ciutadans.