Proposta d'acord per la qual s'autoritza l'empresa pública Sanejament Energia, SA (SAENSA) a dur a terme una operació de finançament a l'empresa Tractament Metropolità de Fangs, SL

query_builder   5 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Proposta d'acord per la qual s'autoritza l'empresa pública Sanejament Energia, SA (SAENSA) a dur a terme una operació de finançament a l'empresa Tractament Metropolità de Fangs, SL

L’empresa pública SAENSA, és una empresa instrumental participada a parts iguals entre l’Institut Català d’Energia -ICAEN- (Departament d’Indústria, Comerç i Turisme) i l’Agència Catalana de l’Aigua (Departament de Medi Ambient) que té com a principal funció dur a terme les inversions de millora d’eficiència energètica a les plantes de tractament tèrmic de fangs a les depuradores d’aigües residuals detectades a través del Programa de Tractament de Fangs de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) de Catalunya, on està previst la disminució del volum de fangs produïts abans de l’abocament o la utilització en altres finalitats i aprofitament del biogàs, raó per la qual és de gran interès incloure tecnologies per disminuir els costos d’assecat dels fangs.Actualment SAENSA participa en la societat Tractament Metropolità de Fangs, SL, amb un 10% del capital per la realització d’una planta de tractament tèrmic eficient de fangs.El projecte consisteix en la construcció i explotació, durant 15 anys, d’una planta de tractament tèrmic eficient de fangs a la depuradora del Besòs.L’objectiu d’aquesta planta, que serà la més gran de Catalunya, és el d’obtenir una millora del tractament dels fangs que faciliti la seva manipulació, transport i disposició final, aconseguint una reducció dels costos associats a aquestes operacions, així com una millora de l’eficiència energètica en el seu tractament.La planta està situada a l’estació depuradora d’aigües residuals del Besòs, en terrenys del municipi de Barcelona. Ocupa una superfície aproximada de 1 hectàrea, i la seva producció mitjana és de 165 tones de matèria seca al dia.És per tot això que el Govern autoritza els representants de SAENSA al consell d’administració de la societat Tractament Metropolità de Fangs SL, a realitzar una operació de finançament de 7.166 MPTA (43.068.527,40 euros) amb objecte de dur a terme el projecte.