PROJECTE MAGRIB

El COPCA presenta un programa innovador per facilitar el procés d'implantació de l'empresa catalana

query_builder   13 desembre 2000 11:30

event_note Nota de premsa

PROJECTE MAGRIB

El COPCA presenta un programa innovador per facilitar el procés d'implantació de l'empresa catalana

PROJECTE MAGRIBEl COPCA presenta un programa innovador per facilitar el procés d’implantació de l’empresa catalana als països del Nord d’Àfrica. Es calcula que actualment hi ha un centenar d’empreses catalanes operant als països del Magrib.El programa localitza professionals del Magrib, que han cursat estudis superiors en universitats de Catalunya, els forma en comerç internacional, i facilita la seva incorporació a una empresa catalana amb filial a algun país del Nord d’Àfrica.L’any 1998 Catalunya va invertir al Magrib per valor de 23.196 milions de pessetes. L’any 1999, les exportacions catalanes en aquesta zona van superar els 108.000 milions de pessetes.El Nord d’Àfrica, i principalment la zona del Magrib, desperta un interès creixent en les empreses que busquen nous mercats per invertir, obtenir una posició més competitiva i assolir una major presència a nivell mundial.Les empreses catalanes assenyalen com a importants factors directament vinculats amb els països de destinació de les seves inversions les dificultats per trobar personal qualificat i les diferències culturals i d’hàbits. Aquesta és una problemàtica amb la que es troben les empreses catalanes que volen realitzar inversions al continent africà, i especialment el nord d’Àfrica.Amb l’objectiu de contribuir i donar suport al procés d’implantació de les empreses catalanes en aquesta important zona econòmica i incrementar les relacions econòmiques, el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya -COPCA- ha posat en marxa el Projecte Magrib.EL PROJECTE MAGRIBL’origen d’aquest programa innovador, que realitza el COPCA amb la col·laboració de l’Escola Superior de Comerç Internacional -ESCI- i la Fundació Mercè Fontanilles, és la preocupació de les empreses catalanes amb inversions a la zona del Magrib per la manca de personal qualificat degut a les diferències culturals i d’hàbits entre ambdós cultures que dificulten la integració dels professionals.El projecte Magrib treballa per trobar professionals del Magrib que hagin cursat estudis superiors en una universitat catalana -i que per tant són coneixedors de les dues cultures-, i donar-los formació específica en comerç internacional amb l’objectiu que quan retornin al seu país d’origen puguin integrar-se en alguna empresa catalana amb filials o delegacions als països del Magrib.La identificació dels universitaris magribins formats a Catalunya ha estat desenvolupada fonamentalment per la Fundació Mercè Fontanilles. Aquesta ONG, creada l’any 1987 amb l’objectiu de desenvolupar projectes de caire social per a la integració laboral als països d’origen, va localitzar 71 estudiants interessats en incorporar-se al projecte. Després d’un procés de selecció es va triar a un grup de 26 persones -7 dones i 19 homes-, tots ells estudiants de carreres universitàries de ciències (físiques, matemàtiques, biologia, geologia, genètica, econòmiques, enginyeria i farmàcia). La mitjana d’edat dels professionals és de 30 anys i el 73% d’ells ja han treballat o treballen a Catalunya. Per tal de complementar la formació tècnica dels professionals i adequar-la a les necessitats de l’empresa catalana, s’ha dissenyat un programa de formació en comerç internacional que actualment s’està impartint a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI). Aquesta primera fase formativa, que es va iniciar el proppassat mes d’octubre, tindrà una durada de 6 mesos. D’altra banda, la Fundació Mercè Fontanilles també participarà en la formació impartint coneixements sobre desenvolupament social. Per tancar el programa formatiu, i com a pas previ a la incorporació dels professionals magribins en delegacions d’empreses catalanes als països del Magrib, està previst que els joves puguin realitzar pràctiques en les seus d’aquestes empreses a Catalunya.El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya -COPCA-, en la tercera fase del projecte, facilitarà que aquests joves professionals, un cop reforçada la seva formació, puguin incorporar-se a les empreses catalanes que tenen filials o delegacions a la zona del Magrib. La incorporació dels professionals a les empreses en el marc del Programa Magrib tindrà una durada mínima d’un any.L’any 1998 Catalunya va invertir al Magrib per valor de 23.196 milions de pessetes.Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia i Mauritània formen el Magrib, i a la vegada es constitueixen en una zona de lliure comerç anomenada Unió del Magrib Àrab (UMA) dins la qual s’han eliminat les barreres aranzelàries. La zona del Magrib ocupa un lloc cada cop més important en la projecció exterior de Catalunya. De tots els països mediterranis de la ribera sud, el Magrib és la zona on la presència de les empreses catalanes és més rellevant i concretament el Marroc, Algèria i Tunísia són els països més importants en les relacions comercials i d’inversió amb Catalunya.L’any 1998 Catalunya va invertir al Magrib per valor de 23.196 milions de pessetes, inversió que va representar un 11% del total de les inversions catalanes a l’estranger. D’altra banda, cal destacar que en els primers sis mesos de l’any 1999, la inversió catalana als països del Magrib va augmentar un 25% respecte l’any anterior.Actualment hi ha prop d’un centenar d’empreses catalanes productives, comercials o de serveis implantades en aquesta zona. D’una enquesta realitzada pel COPCA de les empreses implantades a països magribins es desprèn la gran diversificació sectorial de les mateixes: alimentació i begudes(17%), construcció de maquinària (14%), tèxtil (12%), materials de construcció (12%) serveis (12%), automòbil (7%), veterinari (5%) i químic-farmacèutic (4,7%), entre d’altres.L’any 1999, les exportacions catalanes al Magrib van superar els 108.000 milions de pessetes El pes del continent africà dins el comerç total de Catalunya es relativament petit, un 3,9% en relació al 79% que suposa Europa com a destinació de les exportacions catalanes, o el 10,8% que representa Amèrica. L’any 1999, el 76% de les exportacions catalanes al continent africà tenien com a destinació el Nord d’Àfrica i el 61% els països del Magrib. En els darrers cinc anys, les exportacions catalanes al Marroc han incrementat un 119%.Les exportacions catalanes al Nord d’Àfrica han estat superiors a les exportacions realitzades al MERCOSUR , a la zona EFTA (Islàndia, Noruega i Suïssa), i a l’ASEAN (Filipines, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Vietnam, Brunei, Laos i Myanmar) i pràcticament iguals a les exportacions realitzades al Nordest Asiàtic (Corea del Sud, Hong Kong, Japó, R.P Xina i Taiwan)L’anàlisi de la quota de mercat de les exportacions catalanes en el comerç mundial -que ens indica la capacitat exportadora de Catalunya- ens demostra que aquesta assoleix un 3% en el mercat del Marroc, un 2,6% en el mercat d’Algèria i un 2,25% a Tunísia. Això vol dir que les exportacions catalanes al Marroc representen un 3% de les importacions totals d’aquests país, quota de mercat superior a la de Regne Unit (2,8%) i només 3 punts percentuals inferior a la que manté Italia. Espanya manté una quota de mercat del (9%) en el mercat marroquí que es superior a la que manté Itàlia (6%) o Alemanya (5%).En el rànquing de països en els quals les exportacions catalanes tenen una quota de mercat superior a la quota mitjana Catalunya/Món es situen precisament aquests 3 països (Marroc, Tunísia i Algèria) en les primeres posicions i només superats per Portugal.Per altra banda, la participació de les exportacions catalanes a aquests països en relació a les espanyoles s’ha incrementat en els darrers anys. En l’any 1999, el pes de les exportacions catalanes respecte les espanyoles va ser del 30,07% en el cas de Marroc, el 42,36% en el cas de Tunísia i el 30,24% en el cas de Algèria. Cal tenir present que fa 4 anys aquesta participació es situava només en un 25,6% per Marroc, un 30,96% per Tunísia i un 23,54 en el cas d’Algèria.ACTUACIONS AL NORD D’ÀFRICAL’any 1990 el COPCA va inaugurar el Centre de Promoció de Negocis a Casablanca (Marroc) amb l’objectiu d’assessorar a les empreses i facilitar la seva presència i consolidació al mercat marroquí. El director d’aquesta oficina, Mustafa Sanhaji, coneixedor de la cultura magribina i catalana, és enginyer industrial de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.En els darrers cinc anys s’han incrementat considerablement el nombre d’actuacions realitzades en aquesta zona. Concretament, el COPCA ha donat suport a 688 actuacions de promoció al nord d’Àfrica (el 78% concentrades a la zona del Magrib), involucrant un miler d’empreses. Durant aquest període, s’han organitzat 55 missions empresarials. Cal destacar que el nombre de missions empresarials que han rebut suport del COPCA s’ha incrementat un 33% en el període 1995-2000. En el marc d’aquestes actuacions col·lectives, cal destacar la que realitzarà l’any vinent el Port de Barcelona al Marroc, que comptarà també amb el suport del COPCA. Dins el context d’actuacions individuals d’empresaris que han viatjat a aquests països, 622 empreses catalanes han iniciat o consolidat negocis amb països magribins. D’altra banda, el COPCA ha organitzat diversos seminaris sobre oportunitats de negoci i d’inversió, jornades informatives i taules rodones, a les quals han participat més de 500 empreses catalanes. En el marc de la cooperació internacional, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ha participat en diferents programes europeus:- ECIP Marroc 1993: Mitjançant el programa EC Investment Partners de la Comissió Europea, el COPCA va realitzar un programa de missions directes d’empreses catalanes amb l’objectiu d’identificar projectes de cooperació empresarial per a la creació de joint-ventures, transferència de tecnologia i de Know-how.- MED-INTERPRISE . En el Marc de la fira Sistep 94 de Casablanca, el COPCA va organitzar una trobada multisectorial finançada pel programa de la Comissió Europea entre empreses catalanes, franceses i marroquines.- BUSINESS SERVICES TEAMS 2000-2003. El COPCA ha estat adjudicatari del contracte marc de la Comissió Europea en països mediterranis per a l’execució d’accions de millora de la competitivitat internacional en països MEDA. - JORDANIA 2000: El COPCA ha donat assistència al sector agroalimentari de Jordània per facilitar l’accés de les seves empreses als mercats internacionals. - ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE TRANSPORTS DE LA CIUTAT DE TUNIS. 1998-2001. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha coordinat el Projecte d’Actualització del Pla Director de Transports de la ciutat de Tunis en el marc del programa de cooperació hipano-tunisenca de L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).